Wypadek lub awaria przy transporcie ADR

Wypadek lub awaria przy transporcie ADR

13 marca 2020

Według NIK każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (paliwa płynne, gazy skroplone, substancje toskyyczne i żrące). Jak powinien postępować kierowca i załoga pojazdu, jeżeli wydarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR?

W Polsce nie obowiązują regulacje prawne lub chociażby zalecenie, które dotyczyłyby zasad i kryteriów wyborów bezpiecznych tras przewozu materiałów niebezpiecznych, a transport odbywa się w czasie dużego natężenia ruchu lub trasa przebiega przez miejsca gęsto zaludnione. Tym bardziej zasadne wydaje się być, aby kierowcy wiedzieli, jak zachować się, jeżeli zdarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR.

Wypadek lub awaria przy transporcie ADR – instrukcja

Gdy zdarzy się wypadek lub awaria przy transporcie ADR, członkowie załogi powinni wykonać szereg określonych czynności – jeżeli jest to możliwe i bezpieczne.

 • Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za pomocą wyłącznika głównego (jeżeli jest on dostępny).
 • Unikać źródeł zapłonu – w szczególności nie palić, nie używać papierosów elektronicznych lub podobnych urządzeń oraz nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych.

Zawiadomienie służb ratowniczych i czynności poprzedzające ich przyjazd

 • Powiadomić właściwe służy ratownicze, podając im możliwe wszystkie dostępne informacje dotyczące wypadku, awarii oraz towarów niebezpiecznych.
 • Założyć kamizelkę ostrzegawczą i odpowiednio umieścić stojące znaki ostrzegawcze.
 • Zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych.
 • Nie wchodzić na uwolnione materiały, nie dotykać ich, unikać wdychania oparów, dymu, pyłu i pary poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej.

Postępowanie w razie pożaru

 • Jeżeli jest to właściwe i bezpieczne, użyć gaśnic w celu ugaszenia małego lub będącego w fazie początkowej pożaru, obejmującego opony, hamulce lub przedział silnika.
 • Członkowie pojazdu nie powinni gasić pożaru obejmującego przedział ładunkowy.

Bezpieczeństwo na miejscu wypadku

 • Jeżeli jest to właściwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać uwolnione materiały, używając wyposażenia przewożonego w jednostce transportowej (wyposażenie ADR pojazdu).
 • Oddalić się od miejsca wypadku lub zagrożenia, poinformować inne osoby o konieczności oddalenia się od tego miejsca oraz stosować się do zaleceń służb ratowniczych.
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i użyte zanieczyszczone wyposażenie ochronne oraz usunąć je w sposób bezpieczny.
Udostępnij: