Znak Agatka z lizakiem: co oznacza symbol dziewczynki na drodze i gdzie się go stawia?

Znak Agatka z lizakiem: co oznacza symbol dziewczynki na drodze i gdzie się go stawia?

12 lipca 2021

Przed niektórymi przejściami dla pieszych można spotkać się z charakterystycznym znakiem drogowym, na którym widnieje dziewczynka z lizakiem. Co oznacza i kiedy się go stosuje?

Dzieci to szczególna grupa uczestników ruchu, a przy tym – niestety – bardzo narażona na wypadki. Przede wszystkim młodsi uczestnicy ruchu nie zawsze są świadome zagrożeń. Trudniej im oszacować, z jaką prędkością zbliża się pojazd, a z powodu niskiego wzrostu są mniej widoczne dla kierowców. Poza tym zachowania dzieci dość często bywają nieprzewidywalne. Z tego względu na drogach ustawia się znaki, które mają uczulić kierowców na obecność dzieci i które nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Z raportu opublikowanego przez Komendę Główną Policji Biuro Ruchu Drogowego wynika, że w 2020 r. w Polsce miało miejsce 1 541 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat (dzieci z tej grupy wiekowej były sprawcami 386 wypadków).

Znak T-27 „Agatka”

Symbol dziewczynki na znaku drogowym umieszcza się w pobliżu przejść dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, czyli takich, które są szczególnie uczęszczane przez dzieci. Znak t27 to właściwie tabliczka uzupełniająca, która występuje ze znakiem D-6 (przejście dla pieszych) lub D-6b (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów).

·   Znak D-6 oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

·   Znak D-6b stosuje się do oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca przejeżdżania rowerów w poprzek drogi (miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi oznacza się znakiem D-6a – przejazd dla rowerów).

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a lub D-6b zobowiązany jest zmniejszyć prędkość w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (lub wjeżdżających).
Znak T-27 "Agatka"

Wygląd znaku T-27

Znak drogowy Agatka ma kształt kwadratu o boku długości 450 mm. Na żółtym licu znaku umieszczony jest charakterystyczny piktogram. Przepisy dopuszczają wykonanie tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.

Na drogach można spotkać doskonale widoczne oznakowanie zintegrowane – znak D-6 i T-27 na jednej tablicy pokrytej folią odblaskową.

Zastosowanie znaku

Tabliczki, na którym umieszczony jest piktogram dziecka z lizakiem, można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia kierujących pojazdami o tym, że z przejścia w znacznym stopniu korzystają dzieci. W związku z tym znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza się przy przejściach w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z obiektów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Warto wiedzieć, że tabliczka T-27 nie może występować samodzielnie bez znaku D-6 lub D-6b.

Ustalenie przejść podlegających oznakowaniu tabliczką powinno być poprzedzone szczegółową analizą warunków lokalnych, a liczba tego typu przejść powinna być ograniczona. Przejście dla pieszych nie może być wyznaczone w osi wyjścia ze szkoły.

Inne znaki drogowe ostrzegające kierowców o miejscach uczęszczanych przez dzieci

Znak A-17

Znak ostrzegawczy „uwaga, dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 17 lat lub o bliskości takiego miejsca.

Gdzie stosuje się znak A-17?

Znak drogowy A-17 umieszcza się np. w pobliżu szkół podstawowych, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi czy placów zabaw. O tym, że konieczne jest ustawienie na drodze znaku A-17 decydują przypadki częstego pojawienia się dzieci na drodze, a nie odległości od obiektu, do którego dzieci uczęszczają.

Znaki drogowe w miejscach uczeszczanych przez dzieci

Zabezpieczenie miejsc uczęszczanych przez dzieci

Do zabezpieczenia miejsc, do których uczęszczają dzieci, wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. ogrodzenia segmentowe U-12a (przed obiektami, do których uczęszczają dzieci nie można stosować ogrodzeń łańcuchowych). Udział dzieci wśród pieszych może być czynnikiem decydującym o konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu.

Udostępnij: