Znaki ewakuacyjne uzupełniające

Znaki ewakuacyjne uzupełniające

29 grudnia 2021

Jak wyglądają, o czym informują i jaką funkcję pełnią znaki ewakuacyjne uzupełniające?

Kierunkowe znaki ewakuacyjne pozwalają szybko i bezpiecznie wydostać się z zagrożonego budynku lub przedostać do bezpiecznej strefy. Na drodze ewakuacyjnej umieszcza się również znaki lokalizujące ważny dla akcji ratunkowej sprzęt i urządzenia, takie jak np. nosze, defibrylator, punkt pierwszej pomocy, drabina ewakuacyjna, młotek bezpieczeństwa czy przycisk awaryjnego zatrzymania. Znaki ewakuacyjne mogą wskazywać również pożądane zachowanie, np. stłuc, aby uzyskać dostęp lub pchać/przekręcić/przesunąć, aby otworzyć. Istnieje jeszcze jedna grupa znaków – znaki ewakuacyjne uzupełniające. W jakim celu  są stosowane?

Znaki ewakuacyjne – jakie normy?

Dla znaków ewakuacyjnych obowiązują dwie równoległe normy: PN-92/N-01256/02 (tzw. stara norma) oraz PN-EN ISO 7010:2012 (tzw. nowa norma). Nie ma więc obowiązku stosowania nowego oznakowania. Trzeba jednak uważać, przy uzupełnianiu wyeksploatowanych tabliczek. Niektóre znaki zgodne z wymaganiami nowej normy są podobne do znaków starej normy, ale mają inne znaczenie. Przy wyposażaniu budynku w tabliczki z piktogramami trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby oznakowanie drogi ewakuacyjnej było jasne i czytelne.

Wybrane znaki ewakuacyjne uzupełniające

Znaki ewakuacyjne nie są objęte normalizacją. Bardzo często, oprócz piktogramów, widnieją na nich komunikaty uzupełniające. Warto je stosować, aby dostarczyć ewakuowanym dodatkowych informacji, które mogą ułatwić wydostanie się z zagrożonego miejsca.

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego

Znak stosuje się, aby wskazać miejsce, w którym znajduje się klucz otwierający drzwi będące wyjściem ewakuacyjnym.

Znaki ostrzegające o przeszkodach na drodze ewakuacyjnej

Ważną grupę znaków uzupełniających stanowią znaki ostrzegające o przeszkodach, takich jak np. progi, schody czy niskie stropy.

Znaki ewakuacyjne uzupełniające wskazujące kierunek ewakuacji

Znaki uzupełniające mogą również doprecyzowywać przebieg drogi ewakuacyjnej.

Znaki wyjścia ewakuacyjnego

Aby rozwiać wątpliwości, czy dana droga jest drogą ewakuacyjną lub czy dane drzwi stanowią wyjście ewakuacyjne, można stosować tabliczki z napisami.

Inne znaki ewakuacyjne uzupełniające

Znaki uzupełniające mogą również lokalizować ważny sprzęt, np. nosze, rękaw ratowniczy itp.

Udostępnij: