Znaki kolejowe dla maszynisty

Znaki kolejowe dla maszynisty

14 września 2020

Znaki kolejowe dla maszynisty – wskaźniki oraz znaki kolejowe i ich znaczenie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jakie oznaczenia kolejowe stosuje się w Polsce?

Znaki kolejowe dla maszynisty w Polsce – opis

Wskaźniki kolejowe to znaki przekazujące polecenia, nakazy i informacje związane z ruchem kolejowym – za pomocą napisów i symboli umieszczonych na tablicach, wyświetlanych przez latarnie lub inne układy świetlne, a także poprzez ustalony kształt i formę.

Sygnały i znaki kolejowe informacyjne podają maszyniście ważne informacje wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Kolejowe znaki drogowe dzielą się na:

Znaki na kolei – wskaźniki zwrotnicowe

Wskaźniki zwrotnicowe to znaki kolejowe na torach, które sygnalizują o aktualnym położeniu zwrotnic rozjazdów zwyczajnych, łukowych jedno- i dwustronnych oraz rozjazdów krzyżowych. Mogą być wykonane w postaci latarń mechanicznych z podświetlanych szkłem koloru mlecznego, latarń elektrycznych z białymi światłami lub tarcz nieoświetlonych. Jeżeli stosowane są nieoświetlone tarcze, zaleca się, aby były one odblaskowe.

Znaki kolejowe z opisem – co oznaczają poszczególne wskaźniki zwrotnicowe?

Zwrotnicowe znaki kolejowe – znaczenie

  • Wz1 – Jazda na wprost – zwrotnica nastawiona w kierunku prostym lub przy rozjazdach łukowych jednostronnych w kierunku łuku o większym promieniu dla jazdy na ostrze lub z ostrza.
  • Wz2 – Jazda na ostrze – zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym, przy rozjazdach łukowych jednostronnych – w kierunku łuku o mniejszym promieniu, przy rozjazdach dwustronnych łukowych – po jednym z łuków.
  • Wz3 – Jazda z ostrza – zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym, przy rozjazdach łukowych jednostronnych – w kierunku łuku o mniejszym promieniu.
  • Wz4 – Jazda z ostrza – zwrotnica rozjazdu dwustronnego łukowego nastawiona do jazdy z lewego albo z prawego toru.

Znaki pociągowe – wskaźniki stosowane na rozjazdach krzyżowych podwójnych

  • Wz5 – Jazda po prostej w prawo – jazda w kierunku prostym z lewego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.
  • Wz6 – Jazda po prostej w lewo – jazda w kierunku prostym z prawego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.
  • Wz7 – Jazda po łuku w lewo – jazda w kierunku zwrotnym z lewego toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.
  • Wz8 – Jazda po łuku w prawo – jazda w kierunku zwrotnym z prawego toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.
Udostępnij: