Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

Znaki na pojemnikach i rurach – minimalne wymagania

29 maja 2018

Zbiorniki i pojemniki używane w pracy z użyciem niebezpiecznych substancji i preparatów lub stosowane do ich magazynowania, a także widoczne rury zawierające lub transportujące substancje i preparaty, które stanowią zagrożenie, muszą być odpowiednio etykietowane (piktogramem lub symbolem na kolorowym tle). Warunki, jakie powinny spełniać znaki na pojemnikach i rurach, znaleźć można w Dyrektywie  92/58/EWG.

Jeżeli pojemniki używane są w miejscu pracy w krótkich okresach czasu lub jeżeli zawartość tychże pojemników często się zmienia, nie trzeba stosować specjalnych znaków – jednak pod warunkiem, że podjęte zostały alternatywne, adekwatne środki ostrożności (np. szkolenia, informowanie pracowników), które gwarantują taki sam poziom ochrony. Specjalne znaki na pojemnikach i rurach mogą być:

  • Uzupełnione dodatkową informacją, np. nazwą i/lub wzorem niebezpiecznej substancji lub preparatu czy szczegółami na temat zagrożenia.
  • Uzupełnione lub zastąpione podczas transportu znakami, które stosowane są w całej UE do transportu niebezpiecznych substancji lub preparatów.

Znaki na pojemnikach i rurach – jak stosować?

Znaki na pojemnikach i rurach muszą być umieszczone tak, żeby były widoczne (na widocznej stronie). Piktogramy lub symbole mogą być namalowane, umieszczone na samoprzylepnej folii lub na sztywnej tablicy. W odpowiednich przypadkach zastosowanie mają przepisy zamieszczone w załączniku nr 2 do Dyrektywy, które mówią m.in. o tym, że oznakowanie powinno być odporne na warunki pogodowe i umieszczone na odpowiedniej wysokości.

Ważne, by znaki na pojemnikach i rurach rozmieszczone były w widocznym miejscu, w pobliżu najbardziej niebezpiecznych miejsc (np. zawory, łączenia), w rozsądnych odstępach.

Tereny przeznaczone do magazynowania niebezpiecznych substancji

Zarówno tereny, odgrodzone tereny i pomieszczenia, które używane są do magazynowania znaczących ilości niebezpiecznych substancji lub preparatów, muszą być oznakowane w odpowiedni sposób –  za pomocą znaku ostrzegawczego lub innego znaku, zgodnego z wytycznymi załącznika nr 3 do Dyrektywy. Znakiem ostrzegawczym, dotyczącym ogólnego niebezpieczeństwa, mogą być oznaczone np. magazyny dużych ilości substancji lub preparatów.

Wszystkie etykiety oraz znaki powinny być właściwie umieszczone – w pobliżu powierzchni składowani lub na drzwiach, które prowadzą do pomieszczenia składowania.

Udostępnij: