Zwierzęta na drodze – znaki ostrzegawcze i urządzenia BRD poprawiające bezpieczeństwo

Zwierzęta na drodze – znaki ostrzegawcze i urządzenia BRD poprawiające bezpieczeństwo

6 września 2021

Zwierzęta na drodze są potencjalnym zagrożeniem dla uczestników ruchu. Na odcinkach, na których mogą się one pojawiać, ustawia się znaki ostrzegawcze A-18. Niekiedy stosuje się również odpowiednie urządzenia BRD, które osłaniają drogę, zwiększają bezpieczeństwo kierowców i chronią zwierzęta.

Uwaga na zwierzęta – znak ostrzegawczy A-18

Przed miejscami, w których kierującym pojazdami mogą zagrażać zwierzęta na drodze lub w jej pobliżu, ustawia się odpowiednie znaki ostrzegawcze. O możliwości napotykania zwierząt mówią znaki A-18a i A-18b.

Zwierzęta gospodarskie na drodze – U-18a

Znak A-18a „zwierzęta gospodarskie” stosowany jest do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.

Zwierzęta dzikie – U-18b

Znak A-18b „zwierzęta dzikie” stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przejścia przez drogę do dojścia do wodopoju. Miejsca takie ustala się m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt.

Zwierzęta na drodze – urządzenia zabezpieczające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. na drodze, w zależności od potrzeb, można przewidzieć miejsce na ogrodzenie drogi i inne urządzenia zabezpieczające przed wkroczeniem zwierząt na drogę.

Ogrodzenie może być stosowane w szczególności:

  • obustronnie na całej długości;
  • odcinkowo, jedno- lub dwustronnie, w obrębie naturalnego ciągu migracyjnego dzikiej zwierzyny lub innego potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu.

Rodzaje możliwych ogrodzeń

  • Siatka o konstrukcji dostosowanej do rodzaju zagrożenia.
  • Wał ziemny z ekranem lub ekran służący ochronie środowiska.

Ogrodzenie ustawia się nie bliżej niż:

  • 0,75 m – od granicy pasa drogowego i co najmniej 1 m od krawędzi skarpy nasypu lub skarpy wykopu (na drodze klasy GP i drogach niższych klas dopuszczalne jest zmniejszenie tych odległości do 0,5 m);
  • 1,5 m – od krawędzi pasa ruchu oraz 1 m od pasa awaryjnego, utwardzonego pobocza lub opaski.

Wilcze oczy

Prostym, ale skutecznym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo jest montaż specjalnych elementów odblaskowych, tzw. wilczych oczu. Odblaski umieszcza się przeważnie na słupkach drogowych – odbijają one światło przejeżdżających samochodów, odstraszając zwierzęta i zapobiegając w ten sposób przekraczanie przez nich drogi. Gdy natomiast nie jedzie żaden pojazd, zwierzęta mogą się przemieszczać.

Udostępnij: