Hydranty wewnętrzne DN 25 i zawory hydrantowe

Hydranty wewnętrzne DN 25 i zawory hydrantowe

31 stycznia 2021

Hydranty wewnętrzne DN 25, zawory hydrantowe (zawory 52) – wymagania

Hydranty wewnętrzne DN 25 – gdzie muszą być stosowane?

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

  • Na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
  • Na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
    • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V’
    • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim; – o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajduje się wyłącznie strefy pożarowe ZL IC, jedynie wtedy, gdy powierzchni tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2.

Zawory hydrantowe – wymogi

  • Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów wewnętrznych musza być umieszczone na wysokości 1,35 (+/- 0,1 m) od poziomu podłogi.
  • Zawory 52 oraz zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczone skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłoczonego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.
  • Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub dewastację, umieszcza się w metalowych szafkach ochronnych – zgodnych z wymogami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami, otwieranym głowicą toporka strażackiego.
  • Przed hydrantem wewnętrznym lub zaworem 52 zapewnia się dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

Hydranty wewnętrzne DN 25 – wydajność poboru wody

Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu 25, mierzona na wylocie prądownicy, wynosi 1,0 dm3/s. ciśnienie na zworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać podaną wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Udostępnij: