Wypożyczalnia znaków drogowych: jakie są ceny i jak działa wynajem? Kto może skorzystać z usługi?

Wypożyczalnia znaków drogowych: jakie są ceny i jak działa wynajem? Kto może skorzystać z usługi?

28 września 2021

Znaki drogowe ułatwiają poruszanie się po drogach wszystkim uczestnikom ruchu – pieszym, rowerzystom i kierującym pojazdami. Na rynku funkcjonuje sporo sklepów, w których bez problemu można kupić różnego rodzaju znaki drogowe. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wolno ich ustawiać na własną rękę. Kto jest uprawniony do ich ustawiania? Kiedy warto kupić znak, a kiedy go wypożyczyć i jaki jest koszt wynajmu znaku drogowego?

Znaki występujące na drogach

Na drogach stosuje się różne znaki i sygnały. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wymienia następujące:

 • znaki pionowe w postaci tarcz i tablic z napisami lub symbolami, występujące również w postaci znaków świetlnych (znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, tabliczki do znaków, dodatkowe znaki pionowe: przed przejazdami kolejowymi, dla kierujących tramwajami, szlaków rowerowych, dla kierujących pojazdami wojskowymi);
 • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi;
 • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory;
 • sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione;
 • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Kto może ustawiać znaki drogowe?

Utrzymanie drogi w odpowiednim stanie technicznym oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego leży w gestii jej zarządcy. W przypadku dróg krajowych jest to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, natomiast gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Za drogi wewnętrzne odpowiada albo zarządca drogi, albo jej właściciel. Istnieją jednak pewne wyjątki. 

Wypozyczalnia znakow drogowych - kto moze ustawiac znaki drogowe?
Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy m.in. znaków informacyjnych wskazujących lokalizację obiektów usługowych, znaków wskazujących szlaki turystyczne, a także znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń BRD, które umieszcza się w związku z prowadzonymi robotami na drodze lub przy niej.

Ile kosztują znaki drogowe?
Ceny znaków drogowych są zróżnicowane. Zaczynają się już do kilkudziesięciu złotych, ale dużo zależy m.in. od rodzaju i wielkości znaku czy zastosowanych technologii (folia I generacji, folia II generacji). Trzeba pamiętać, że oprócz samej tarczy znaku niezbędne są elementy montażowe, wszelkiego rodzaju uchwyty, stojaki, podstawy i słupki, które będą stabilnie trzymać znak.
Zróżnicowanie cen znaków dostępnych na Znakowo.pl na przykładzie znaku B-25 (zakaz wyprzedzania)

Cena netto / brutto [zł]
Średnica znakuFolia I generacjiFolia II generacji
40 cm69,55 / 85,5577,48 / 95,30
60 cm106, 21 /  130,64123,89 / 152,38
80 cm147,94 / 181,97179,53 / 220,82
90 cm182,52 / 224,50227,17 / 273,27
100 cm230,49 / 283,5279,24 / 343,47

Wynajem znaków drogowych – kto może wypożyczyć znak i ile to kosztuje?

Trudno jednoznacznie określić, ile kosztuje wypożyczenie znaku. Koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta, a zależy m.in. od liczby wynajmowanych znaków czy czasu wynajmu. Czy warto korzystać z usług wypożyczalni znaków drogowych? Niekiedy jest to znacznie bardziej korzystne niż zakup własnych znaków, szczególnie w sytuacji gdy potrzebne jest oznakowanie niestandardowe, znajdujące zastosowanie w niewielu sytuacjach. Dodatkowo wypożyczając znak drogowy, nie trzeba przeznaczać środków na ich magazynowanie i transport do miejsca docelowego.

Wypożyczalnie znaków drogowych często oferują również wynajem urządzeń BRD, a także usługi montażu oraz demontażu znaków. Najczęściej, w zależności od potrzeb, można zamówić znaki z dostawą (np. na terenie danego województwa – Śląskiego, Pomorskiego czy Łódzkiego) lub odebrać je osobiście.

Znaki można wypożyczyć m.in. w takich miastach jak Białystok, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Łódź, Kielce, Katowice, Lublin.

Wynajem znaków może być dobrym rozwiązaniem m.in. dla firm wykonujących prace budowlane lub remonty drogi, przy których konieczna jest zmiana organizacji ruchu. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami za oznakowanie na takim obszarze odpowiada jednostka prowadząca prace. Oferta wypożyczalni znaków skierowana jest także do organizatorów imprez masowych czy manifestacji.

Zmienna organizacja ruchu – co mówią przepisy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjne w skali 1:500 lub 1:000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zatwierdzający:

o   lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;

o   parametry geometrii drogi;

 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, może dopuścić wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót lub czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Na co zwrócić uwagę kupując lub wypożyczając znak drogowy?

Na co zwrocic uwage kupujac znak drogowy

Bez względu na to, czy kupujemy, czy wypożyczamy znaki drogowe, warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy spełniają wszystkie warunki techniczne, czy zgodne są z przepisami i odporne na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Ważne parametry znaków drogowych:

 • wielkości (wielkie, duże, średnie, małe, mini) i wymiary, z uwzględnieniem, że przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane standardowo na danym odcinku drogi – wyjątkiem są roboty prowadzone w pasie drogowym autostrad, gdzie zawsze stosuje się znaki wielkie;
 • widoczność;
 • barwa i odblaskowość;
 • liternictwo.

Chcesz wypożyczyć znak drogowy? Zapraszamy na Znakowo.pl. Przygotujemy dla Ciebie zindywidualizowaną ofertę i dokonamy wyceny.

Udostępnij: