PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

9 stycznia 2017

PN-EN ISO 7010:2012 jest nową normą Do niedawna obowiązywały w Polsce dwie normy dotyczące oznakowania przeciwpożarowego: PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1992  Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

Obecnie obowiązuje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012, która zastąpiła naszą polską normę PN-N-01256-01:1992, a norma PN-N-01256-04:1992 i PN-N-01256-02:1992 nadal obowiązują i występują z nią równolegle.

Norma PN-EN ISO 7010:2012

Dzięki znakom z obowiązującej normy PN-EN ISO 7010:2012 unifikujemy się z oznakowaniem przeciwpożarowym  i ewakuacyjnym  innych państw. W ostatnich czasach kooperacja przedsiębiorców i ruch turystyczny w naszym kraju znacznie wzrósł. Polskie firmy zaczynają się liczyć na międzynarodowym rynku, a Polska stała się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Europy. W związku z coraz większą globalizacją musimy wyjść naprzeciw naszym zagranicznym gościom i sprawić by bez problemu odnaleźli się w naszym kraju. Znaki PN-EN ISO 7010:2012 mają za zadanie sprawić iż w kwestii ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji będziemy się porozumiewać w tym samym języku.

Czy trzeba wymieniać dotychczasowe znaki?

Wprowadzona norma PN-EN ISO 7010:2012 ma ułatwić komunikację zarówno nam za granicą jak i obcokrajowcom w naszym kraju, ale każde zmiany wprowadzają drobne zamieszanie i może nasunąć się pytanie: co powinniśmy zrobić jeśli w naszym budynku nadal znajdują się znaki z już nieobowiązującej normy PN-N-01256-01:1992?  Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wycofał  wymagania zawarte w powyższej normie, ale pomimo tego ważność dopuszczeń wg tej normy wciąż obowiązuje. Znaki z normy PN-N-01256-01:1992 ( są w dalszym ciągu w sprzedaży i będą dostępne aż do końca ważności certyfikatów).

PN-EN ISO 7010:2012 – czym charakteryzują się znaki?

Znaki z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012 różnią się głównie szatą graficzną oraz tym, że nie występują na piktogramach żadne instrukcje słowne. Dodatkowo nowa norma systematyzuje zastosowanie znaków „ciągnąć drzwi lewe„, „ciągnąć drzwi prawe„, „pchać drzwi lewe„, „pchać drzwi prawe” (rozróżnia kierunki otwierania drzwi). Nie skutkuje to jednak obligatoryjnym obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa na nowe.

Dobra praktyka – czyli jaka?

Dobrą praktyką przy doposażaniu budynku, uzupełnieniu braków lub niezbędnej wymianie znaków z racji na ich stan jest stosowanie znaków z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012. Trzeba jednak uważać by nie wprowadzić podczas takiej wymiany problemów z czytelnością oznakowania dla użytkowników obiektu. Jako przykład można podać np. oznakowanie na klatce schodowej. Dotychczasowe znaki ewakuacji schodami  w dół bądź w górę zostały zastąpione kierunkiem ewakuacji  w górę lub w dół. Zamieszczając na jednej klatce schodowej piktogramów z obu norm może wprowadzić w błąd także korzystajmy z nowych piktogramów wyciągając rękę w kierunku naszych zagranicznych gości, ale róbmy to rozsądnie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu znaków bezpieczeństwa z normy PN-EN ISO 7010:2012.

 

Znaki ewakuacyjne zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

AAE001 - Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE001 - Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny
AAE002 - Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE002 - Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny
AAE003 - Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE003 - Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny
AAE004 - Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE004 - Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny
AAE007 - Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE007 - Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny
AAE008 - Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE008 - Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny
AAE009 - Lekarz - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE009 - Lekarz - znak ewakuacyjny
AAE010 - Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE010 - Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny
AAE011 - Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE011 - Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny
AAE012 - Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE012 - Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny
AAE013 - Nosze - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE013 - Nosze - znak ewakuacyjny
AAE014 - System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE014 - System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny
AAE015 - Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE015 - Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny
AAE016 - Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE016 - Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny
AAE017 - Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE017 - Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny
AAE018 - Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE018 - Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny
AAE019 - Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE019 - Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny
AAE020 - Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE020 - Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny
AAE022 - Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE022 - Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny
AAE023 - Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE023 - Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny
AAE024 - Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE024 - Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny
AAE027 - Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE027 - Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny
AAE028 - Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE028 - Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny
AAE031 - Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE031 - Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny
AAE033 - Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE033 - Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny
AAE057 - Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE057 - Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny
AAE058 - Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE058 - Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny
AAE059 - Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE059 - Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny
AAE060 - Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE060 - Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny
AAE100 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE100 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny
AAE101 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE101 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny
AAE102 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE102 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny
AAE103 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE103 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny
AAE104 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE104 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny
AAE105 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE105 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny
AAE106 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE106 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny
AAE107 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE107 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny
AAE108 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE108 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny
AAE109 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
AAE109 - Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

Udostępnij: