PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

9 stycznia 2017

PN-EN ISO 7010:2012 jest nową normą Do niedawna obowiązywały w Polsce dwie normy dotyczące oznakowania przeciwpożarowego: PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1992  Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

Obecnie obowiązuje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012, która zastąpiła naszą polską normę PN-N-01256-01:1992, a norma PN-N-01256-04:1992 i PN-N-01256-02:1992 nadal obowiązują i występują z nią równolegle.

Norma PN-EN ISO 7010:2012

Dzięki znakom z obowiązującej normy PN-EN ISO 7010:2012 unifikujemy się z oznakowaniem przeciwpożarowym  i ewakuacyjnym  innych państw. W ostatnich czasach kooperacja przedsiębiorców i ruch turystyczny w naszym kraju znacznie wzrósł. Polskie firmy zaczynają się liczyć na międzynarodowym rynku, a Polska stała się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Europy. W związku z coraz większą globalizacją musimy wyjść naprzeciw naszym zagranicznym gościom i sprawić by bez problemu odnaleźli się w naszym kraju. Znaki PN-EN ISO 7010:2012 mają za zadanie sprawić iż w kwestii ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji będziemy się porozumiewać w tym samym języku.

Czy trzeba wymieniać dotychczasowe znaki?

Wprowadzona norma PN-EN ISO 7010:2012 ma ułatwić komunikację zarówno nam za granicą jak i obcokrajowcom w naszym kraju, ale każde zmiany wprowadzają drobne zamieszanie i może nasunąć się pytanie: co powinniśmy zrobić jeśli w naszym budynku nadal znajdują się znaki z już nieobowiązującej normy PN-N-01256-01:1992?  Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wycofał  wymagania zawarte w powyższej normie, ale pomimo tego ważność dopuszczeń wg tej normy wciąż obowiązuje. Znaki z normy PN-N-01256-01:1992 ( są w dalszym ciągu w sprzedaży i będą dostępne aż do końca ważności certyfikatów).

PN-EN ISO 7010:2012 – czym charakteryzują się znaki?

Znaki z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012 różnią się głównie szatą graficzną oraz tym, że nie występują na piktogramach żadne instrukcje słowne. Dodatkowo nowa norma systematyzuje zastosowanie znaków ” ciągnąć drzwi lewe „, ” ciągnąć drzwi prawe „, ” pchać drzwi lewe „, ” pchać drzwi prawe ” (rozróżnia kierunki otwierania drzwi). Nie skutkuje to jednak obligatoryjnym obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa na nowe.

Dobra praktyka – czyli jaka?

Dobrą praktyką przy doposażaniu budynku, uzupełnieniu braków lub niezbędnej wymianie znaków z racji na ich stan jest stosowanie znaków z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012. Trzeba jednak uważać by nie wprowadzić podczas takiej wymiany problemów z czytelnością oznakowania dla użytkowników obiektu. Jako przykład można podać np. oznakowanie na klatce schodowej. Dotychczasowe znaki ewakuacji schodami  w dół bądź w górę zostały zastąpione kierunkiem ewakuacji  w górę lub w dół. Zamieszczając na jednej klatce schodowej piktogramów z obu norm może wprowadzić w błąd także korzystajmy z nowych piktogramów wyciągając rękę w kierunku naszych zagranicznych gości, ale róbmy to rozsądnie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu znaków bezpieczeństwa z normy PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki ewakuacyjne zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny - AAE001 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny - AAE001
Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny - AAE002 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny - AAE002
Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny - AAE003 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny - AAE003
Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny - AAE004 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny - AAE004
Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny - AAE007 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny - AAE007
Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny - AAE008 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny - AAE008
Lekarz - znak ewakuacyjny - AAE009 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Lekarz - znak ewakuacyjny - AAE009
Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny - AAE010 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny - AAE010
Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny - AAE011 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny - AAE011
Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny - AAE012 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny - AAE012
Nosze - znak ewakuacyjny - AAE013 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Nosze - znak ewakuacyjny - AAE013
System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny - AAE014 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny - AAE014
Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny - AAE015 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny - AAE015
Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny - AAE016 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny - AAE016
Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny - AAE017 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny - AAE017
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE018 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE018
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE019 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE019
Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny - AAE020 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny - AAE020
Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE022 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE022
Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE023 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE023
Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny - AAE024 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny - AAE024
Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny - AAE027 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny - AAE027
Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny - AAE028 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny - AAE028
Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny - AAE031 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny - AAE031
Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny - AAE033 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny - AAE033
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE057 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE057
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE058 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE058
Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny - AAE059 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny - AAE059
Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny - AAE060 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny - AAE060
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE100 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE100
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny - AAE101 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny - AAE101
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny - AAE102 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny - AAE102
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny - AAE103 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny - AAE103
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE104 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE104
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE105 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE105
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny - AAE106 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny - AAE106
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny - AAE107 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny - AAE107
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny - AAE108 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny - AAE108
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE109 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE109

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

Udostępnij: