PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa

9 stycznia 2017

PN-EN ISO 7010:2012 jest nową normą Do niedawna obowiązywały w Polsce dwie normy dotyczące oznakowania przeciwpożarowego: PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1992  Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

Obecnie obowiązuje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012, która zastąpiła naszą polską normę PN-N-01256-01:1992, a norma PN-N-01256-04:1992 i PN-N-01256-02:1992 nadal obowiązują i występują z nią równolegle.

Norma PN-EN ISO 7010:2012

Dzięki znakom z obowiązującej normy PN-EN ISO 7010:2012 unifikujemy się z oznakowaniem przeciwpożarowym  i ewakuacyjnym  innych państw. W ostatnich czasach kooperacja przedsiębiorców i ruch turystyczny w naszym kraju znacznie wzrósł. Polskie firmy zaczynają się liczyć na międzynarodowym rynku, a Polska stała się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Europy. W związku z coraz większą globalizacją musimy wyjść naprzeciw naszym zagranicznym gościom i sprawić by bez problemu odnaleźli się w naszym kraju. Znaki PN-EN ISO 7010:2012 mają za zadanie sprawić iż w kwestii ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji będziemy się porozumiewać w tym samym języku.

Czy trzeba wymieniać dotychczasowe znaki?

Wprowadzona norma PN-EN ISO 7010:2012 ma ułatwić komunikację zarówno nam za granicą jak i obcokrajowcom w naszym kraju, ale każde zmiany wprowadzają drobne zamieszanie i może nasunąć się pytanie: co powinniśmy zrobić jeśli w naszym budynku nadal znajdują się znaki z już nieobowiązującej normy PN-N-01256-01:1992?  Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wycofał  wymagania zawarte w powyższej normie, ale pomimo tego ważność dopuszczeń wg tej normy wciąż obowiązuje. Znaki z normy PN-N-01256-01:1992 ( są w dalszym ciągu w sprzedaży i będą dostępne aż do końca ważności certyfikatów).

PN-EN ISO 7010:2012 – czym charakteryzują się znaki?

Znaki z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012 różnią się głównie szatą graficzną oraz tym, że nie występują na piktogramach żadne instrukcje słowne. Dodatkowo nowa norma systematyzuje zastosowanie znaków „ciągnąć drzwi lewe„, „ciągnąć drzwi prawe„, „pchać drzwi lewe„, „pchać drzwi prawe” (rozróżnia kierunki otwierania drzwi). Nie skutkuje to jednak obligatoryjnym obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa na nowe.

Dobra praktyka – czyli jaka?

Dobrą praktyką przy doposażaniu budynku, uzupełnieniu braków lub niezbędnej wymianie znaków z racji na ich stan jest stosowanie znaków z nowej normy PN-EN ISO 7010:2012. Trzeba jednak uważać by nie wprowadzić podczas takiej wymiany problemów z czytelnością oznakowania dla użytkowników obiektu. Jako przykład można podać np. oznakowanie na klatce schodowej. Dotychczasowe znaki ewakuacji schodami  w dół bądź w górę zostały zastąpione kierunkiem ewakuacji  w górę lub w dół. Zamieszczając na jednej klatce schodowej piktogramów z obu norm może wprowadzić w błąd także korzystajmy z nowych piktogramów wyciągając rękę w kierunku naszych zagranicznych gości, ale róbmy to rozsądnie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu znaków bezpieczeństwa z normy PN-EN ISO 7010:2012.

 

Znaki ewakuacyjne zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny - AAE001 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) - znak ewakuacyjny - AAE001
Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny - AAE002 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) - znak ewakuacyjny - AAE002
Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny - AAE003 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pierwsza pomoc medyczna - znak ewakuacyjny - AAE003
Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny - AAE004 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Telefon alarmowy - znak ewakuacyjny - AAE004
Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny - AAE007 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Miejsce zbiórki do ewakuacji - znak ewakuacyjny - AAE007
Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny - AAE008 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Stłuc aby uzyskać dostęp - znak ewakuacyjny - AAE008
Lekarz - znak ewakuacyjny - AAE009 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Lekarz - znak ewakuacyjny - AAE009
Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny - AAE010 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Defibrylator (AED) - znak ewakuacyjny - AAE010
Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny - AAE011 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Prysznic do przemywania oczu - znak ewakuacyjny - AAE011
Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny - AAE012 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Prysznic bezpieczeństwa - znak ewakuacyjny - AAE012
Nosze - znak ewakuacyjny - AAE013 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Nosze - znak ewakuacyjny - AAE013
System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny - AAE014 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD) - znak ewakuacyjny - AAE014
Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny - AAE015 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Woda zdatna do picia - znak ewakuacyjny - AAE015
Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny - AAE016 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną - znak ewakuacyjny - AAE016
Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny - AAE017 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Okno ratunkowe - znak ewakuacyjny - AAE017
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE018 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE018
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE019 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przekręcić aby otworzyć - znak ewakuacyjny - AAE019
Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny - AAE020 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Przycisk awaryjnego zatrzymania - znak ewakuacyjny - AAE020
Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE022 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE022
Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE023 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE023
Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny - AAE024 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych - znak ewakuacyjny - AAE024
Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny - AAE027 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Medyczna torba przenośna - znak ewakuacyjny - AAE027
Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny - AAE028 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Resuscytator tlenowy - znak ewakuacyjny - AAE028
Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny - AAE031 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Otwieranie drzwi ewakuacyjnych - znak ewakuacyjny - AAE031
Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny - AAE033 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Drzwi przesuwane w celu otwarcia - znak ewakuacyjny - AAE033
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE057 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) - znak ewakuacyjny - AAE057
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE058 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) - znak ewakuacyjny - AAE058
Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny - AAE059 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Drabina ewakuacyjna - znak ewakuacyjny - AAE059
Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny - AAE060 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Krzesło ewakuacyjne - znak ewakuacyjny - AAE060
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE100 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE100
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny - AAE101 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny - AAE101
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny - AAE102 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny - AAE102
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny - AAE103 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny - AAE103
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE104 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny - AAE104
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE105 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE105
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny - AAE106 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny - AAE106
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny - AAE107 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny - AAE107
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny - AAE108 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo - znak ewakuacyjny - AAE108
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE109 - PN-EN ISO 7010:2012 – Zmiany z zakresu znaków bezpieczeństwa
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny - AAE109

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012:

Udostępnij: