Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ wg PN-EN ISO 7010:2012 (najnowsza norma)

Nowe znaki ochrony przeciwpożarowej – norma PN-EN ISO 7010:2012
Znaki ochrony przeciwpożarowej, zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012, wskazują na lokalizację sprzętu niezbędnego przy akcji gaśniczej, m.in. gaśnic, instalacji gaśniczych, hydrantów, drabin pożarowych, przycisków i telefonów alarmowych. Prawidłowe rozmieszczone oznakowanie jest niezwykle ważne – im szybciej można znaleźć miejsca i sprzęty kluczowe przy gaszeniu pożarów, tym szybciej służby ratunkowe są w stanie opanować sytuację.
Piktogramy na znakach zgodnych z normą PN-EN ISO 7010:2012 są intuicyjne i mają międzynarodowy charakter. Oznacza to, że są czytelnie dla każdego użytkownika, bez względu na to, jakim językiem czy kodem kulturowym się posługuje.
Wprowadzenie normy PN-EN ISO 7010:2012 nie jest jednoznaczne z konieczności wycofania oznakowania, zgodnego z poprzednią normą – PN-92/N-01256/01. Warto jednak stosować nowe oznakowanie – dzięki lepszej czytelności mogą poprawić sprawność akcji ratunkowych.

Norma PN-EN ISO 7010:2012 (najnowsza)

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012
Proponowane przez nas znaki ochrony przeciwpożarowej posiadają raport zgodności CNBOP-PIB z międzynarodową normą ISO 7010:2012. Zamontowane w widocznych miejscach, wskazują sprzęt i urządzenia kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia akcji pożarowych. Zaletę znaków ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z najnowszą normą, jest ich międzynarodowy charakter i czytelność.

Norma PN-92/N-01256/01 czy PN-EN ISO 7010?
Nowa, obowiązująca norma ISO 7010 zmienia szatę graficzną oznakowania przeciwpożarowego, ale jej wprowadzenie nie skutkuje koniecznością wymiany istniejącego już w budynku oznakowania. Znaki normy PN-92/N-01256/01 zachowują swoją ważność. Dobrą praktyką jest jednak sukcesywna wymiana znaków starej normy na znaki zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 – są one bardziej intuicyjne, a w razie nagłej sytuacji, mogą być bardziej skuteczne przy akcji służby ratunkowych.

Proponowane przez nas znaki ewakuacyjne PN-EN ISO 7010:2012 wykonywane są na podłożu foliowym, z płyty PCV, w innowacyjnej technologii TD. Charakteryzują się nie tylko dużą odpornością, ale również wysoką estetyką. Znaki są fotoluminescencyjne, co oznacza, że są widoczne nawet w trudnych warunkach – w przypadku braku oświetlenia lub przy dużym zadymieniu. Technologia świecenia SL/2 znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach dobrze i średnio oświetlonych (biura, sklepy, szkoły itp.).

Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, istnieje również możliwość wykonania znaków na innym podłożu (aluminium, spieniona płyta PCV 1,5 mm) lub o podwyższonych parametrach świecenia w technologii SL/5.

Służymy pomocą w kwestii oznakowania obiektów znakami przeciwpożarowymi, zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz znaków dopasowanych do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami.