Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP po ukraińsku, rosyjsku i angielsku dla obcokrajowców - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP po ukraińsku, rosyjsku i angielsku dla obcokrajowców
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Obowiązek udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy wynika również z Rozporządzenia Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociaż przepisy mówią, że instrukcje powinny być sporządzone w „języku użytkownika”, a termin ten oznacza język kraju, na terenie którego znajduje się zakład pracy, to warto pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Jeśli więc w zakładzie zatrudnieni są obcokrajowcy, warto zadbać również o instrukcje BHP w innych językach.
Na Znakowo.pl znajdziesz instrukcje BHP po ukraińsku, rosyjsku i angielski (dla obcokrajowców). Jeśli potrzebujesz instrukcji w innym języku – skontaktuj się z nami, możemy ją dla Ciebie przygotować.