Stacja benzynowa – jak powinna być oznaczona?

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie możemy znaleźć następującą informację: Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze (…). Zobacz

Norma PN-E-08501:1998

Szafy, rozdzielnice elektryczne i wszelkie urządzenia pod napięciem stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza dla osób postronnych. Jest więc sprawą oczywistą, że takie miejsca muszą być wyraźnie oznaczone, a znaki powinny jasno wskazywać na rodzaj niebezpieczeństwa. Zobacz

Segregacja odpadów w świetle nowych przepisów

Przeciętny Polak wytwarza około 300 kilogramów odpadów komunalnych rocznie. Trzeba podkreślić, że śmieci oraz ich składowanie stanowią bardzo duży problem nie tylko w skali Polski i Europy, ale całego świata. Właśnie dlatego coraz więcej państw wprowadza obowiązek ich segregacji, czyli zbierania do specjalnie oznakowanych pojemników, uwzględniając materiały, z których zostały one wyprodukowane. Zobacz

Budynki mieszkalne – oznakowanie

Dom, bez względu na to, czy mówimy o mieszkaniu w bloku lub kamienicy, czy o domku jednorodzinnym, jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się dobrze, swobodnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Chociaż na co dzień, być może, nie zdajemy sobie z tego sprawy, Zobacz

Biurowiec – jakie oznaczenia są konieczne?

W przestrzeni miejskiej od lat powstają nowoczesne budynki, a właściwie całe kompleksy, w których mieszczą się siedziby firm, różnych przedsiębiorstw czy administracji publicznej. Biurowce, bo o nich mowa, to miejsca, w których codziennie przebywają setki, a nawet tysiące osób. Zobacz