Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP

Warsztat samochodowy – bezpieczeństwo i znaki BHP

21 listopada 2017

Warsztat samochodowy jest takim miejscem pracy, w którym brak przestrzegania przepisów BHP może stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia – mechanicy codziennie mają kontakt ze specjalistycznymi narzędziami, urządzeniami mechanicznymi czy substancjami chemicznym (np. łatwopalnymi czy wydzielającymi szkodliwe opary).

Przestrzeń warsztatu powinna być zorganizowana w sposób, który zapewnia bezpieczną i komfortową pracę. Wszystkie narzędzia i urządzenia powinny być sprawne, stanowiska naprawcze oraz pomieszczenia prawidłowo oświetlone i wyposażone, a mechanicy wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą. W warsztacie powinny być również odpowiednie znaki BHP – informacyjne, ostrzegawcze i zakazu. O tym, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych warunków pracy, mówi Kodeks Pracy:

Zakład pracy jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności zakładu pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Warsztat samochodowy – instrukcja BHP

Instrukcje BHP są obowiązkowym elementem przy każdym stanowisku pracy, a więc muszą znajdować się również na terenie warsztatu samochodowego. W instrukcji BHP można znaleźć informacje o tym, jak zachować się podczas pożaru lub wypadku oraz jak postępować z materiałami niebezpiecznymi lub szkodliwymi. Znajdziemy w nich również szereg zaleceń oraz zakazów, których przestrzeganie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy, minimalizując jednocześnie ryzyko wypadków. Pamiętajmy – pracodawca odpowiada nie tylko za udostępnienie instrukcji BHP w miejscu pracy, ale również za zapoznanie z nią pracowników.

Odzież robocza

Każda osoba pracująca w warsztacie samochodowym powinna mieć zapewnioną odpowiednią odzież roboczą, m.in. kombinezon, gogle, rękawice. Kluczowym jest tu stwierdzenie „mieć zapewnioną” – to pracodawca odpowiada za zakup odzieży ochronnej, zgodnie z prawem nie może przerzucać tych kosztów na swoich pracowników.

Warsztat samochodowy – odpowiednie oświetlenie

Warsztat samochodowy powinien być odpowiednio oświetlony. Nie chodzi tylko o oświetlenie ogólne, ale również punktowe, które niezbędne jest w przypadku wykonywania niektórych prac. Reguluje to norma PN-EN 12464-1:2012 (Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach):

  • Prace obejmujące nadwozie i montaż – 500 luksów, UGR 22, Ra>80.
  • Malowanie, komora natryskowa, komora polerska – 750 luksów, UGR 80, Ra>80.
  • Malowanie, kontrola, poprawianie – 1000 luksów, UGR 19, Ra>90.
  • Ogólne usługi samochodowe, naprawa, kontrola – 300 luksów, UGR 22, Ra>80.

 

Gdzie: UGR – współczynnik olśnień, Ra – współczynnik oddania barw.

 

Palenie tytoniu

Warsztat samochodowy jest miejscem, w którym znajdują się substancje łatwopalne, np. benzyna. Oczywiście, powinny być one przechowywane w odpowiedni sposób, jednak ich obecność zwiększa ryzyko wybuchu pożaru. Potencjalne zagrożenie mógłby stanowić nierozważnie rzucony niedopałek papierosa, dlatego na terenie warsztatu palenie tytoniu jest surowo wzbronione (chyba, że w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, które spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa).

 

Udostępnij: