Wysokość znaków drogowych – zasady ustawiania

Wysokość znaków drogowych – zasady ustawiania

29 listopada 2019

Wysokość umieszczania znaków powinna być dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych rzeczy, jaka powinna być przy tym uwzględniona jest ruch pieszych. W ich przypadku znak umieszczony zbyt nisko może stanowić bardzo istotną przeszkodę. Na jakiej wysokości wieszać znaki drogowe?

Wysokość znaków drogowych pionowych

Maksymalna wysokość znaku drogowego – znaki kategorii A, B, C, D, F, G

Wysokość umieszczania znaków kategorii A (ostrzegawczych), B (zakazu – z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni), C (nakazu), D (informacyjnych), F (uzupełniających – z wyjątkiem znaków F-11 oraz F-14a, b, c) oraz G (dodatkowych przed przejazdami kolejowymi – z wyjątkiem znaków G-1) wynosi:

  • Poza obszarem zabudowanym – minimum 2 m lub minimum 1,5 m – dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczy, przy braku ruchu pieszego.
  • W obszarze zabudowanym – minimum 2 m (lub 2,20 m – w przypadku umieszczenia znaku na chodniku).

Znak F-11 powinien być umieszczony na wysokości 5m, natomiast znak F-14a, b, b – na wysokości 0,5 m.

Znak G-1 umieszcza się na wysokości 1 m – na ulicach i 0,5 m – na pozostałych drogach.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez niżej umieszczony znak rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami.

Zasady umieszczania znaków drogowych kategorii E

Wysokość umieszczania znaków kategorii E(tablice preddrogowskazowe E-1, drogowskazy tablicowe E-2 oraz tablice szlaków drogowych E-14) wynosi:

  • Poza obszarem zabudowanym – minimum 1 m.
  • W obszarze zabudowanym – minimum 2 m (lub 2,20 m – w przypadku umieszczenia znaku na chodniku). W przypadku znaków umieszczonych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu minimalna wysokość umieszczania znaków to 1 m.

Wysokość umieszczania znaków kategorii E (znaków szlaku drogowego E-15 i E-16, tablic kierunkowych E-13, tablic miejscowości E-17a i E-18a, drogowskazów w kształcie strzały – małe E-4, drogowskazów do obiektu E-5 ÷ E-12 i E-19a ÷ E-22) wynosi:

  • Poza obszarem zabudowanym – minimum 2 m.
  • W obszarze zabudowanym – minimum 2 m (lub 2,20 m – w przypadku umieszczenia znaku na chodniku) do 2,5 m.

Wysokość umieszczania znaków kategorii E (drogowskazów w kształcie strzał – dużych) wynosi:

  • Poza obszarem zabudowanym – minimum 0,7 m.
  • W obszarze zabudowanym – minimum 0,7 m.

Pozostałe sytuacje

Wysokość znaku drogowego od ziemi

Znaki umieszczone nad jezdnią (z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni) powinny znajdować się na wysokości minimum 5 m, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni) powinny znajdować się na wysokości 0,9 – 1,2 m, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Uwaga! Podane wysokości nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego. Mogą być one umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebędących ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki znajdującej się pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporą i na tablicach prowadzących nie mogą być umieszczone niżej niż górna krawędź zapory lub tablicy.

Wysokość umieszczenia dużych drogowskazów w kształcie strzały (E-3) powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność drogowskazu, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu.

Udostępnij: