Znaki uzupełniające – znaki drogowe, cz. VII

Znaki uzupełniające – znaki drogowe, cz. VII

19 września 2018

Znaki uzupełniające stosowane są, aby podać uczestnikom ruchu dodatkowe informacje, które m.in. ułatwiają orientację w terenie, mówią o sposobie poruszania się po drodze lub uprzedzają o zakazach czy niebezpieczeństwach, mogących wystąpić na skrzyżowaniu. Niektóre z tych znaków nie występują samodzielnie – stanowią uzupełnienie innych znaków. Większość znaków uzupełniających ma kształt prostokąta z granatowy, tłem i białymi napisami i piktogramami (oprócz znaków F-8, F-9, F-21, F-22).

Znaki uzupełniające – przegląd

F-1 Przejście graniczne informuje o czynnym przejściu granicznym.

F-2 Granica państwa przekraczanie zabronione informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.

F-2a Granica państwa – informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

F-3 Granica obszaru administracyjnego – informuje o granicy obszaru administracyjnego (województwa, powiatu i gminy, gminy).

F-4 Nazwa rzeki – informuje o nazwie rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

F-5 Uprzedzenia o zakazie­ – uprzedza o znaku zakazu, który umieszczony jest na drodze w odległości wskazanej na znaku. Umieszczany za skrzyżowaniem.

F-6 Uprzedzający – uprzedza o niebezpieczeństwie lub zakazie, który występuje za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo – wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.

F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi – znak umieszczany wzdłuż drogi objazdowej

F-9 Znak prowadzący na drodze objazdowej

F-10 Kierunki na pasach ruchu – znak przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.

F-11 Kierunki na pasie ruchu – znak wskazuje na dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak ten został umieszczony.

Znaki uzupełniające – przegląd, c.d.

F-12 Wskazujący przejazd tranzytowy – znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdy tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

F-13 Przejazd tranzytowy – znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Tablice wskaźnikowe na autostradzie

F-14a

F-14b

F-14c

Tego rodzaju znaki uzupełniające informują o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania – odpowiedni 300 m, 200 m, 100 m przed zjazdem z autostrady

F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów

F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów – wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.

F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię – wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.

F-22 Ograniczenia na pasie ruchu – oznacza, że na wskazanym pasie zabroniony jest ruch pojazdów o szerokości większej niż podana na znaku.

Udostępnij: