Przejazdy kolejowe – znaki i oznaczenia – znaki drogowe, cz. IV

Przejazdy kolejowe – znaki i oznaczenia – znaki drogowe, cz. IV

16 października 2017

Przejazdy kolejowe, czyli miejsce, w którym drogę przecinają tory kolejowe, stanowią miejsca szczególnie niebezpieczne – zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Warto wiedzieć, jak przejazdy są oznaczone, o czym mówią poszczególne znaki i jak się do nich zastosować. Przede wszystkim jednak należy zawsze pamiętać o tym, by przejeżdżając przez torowisko, zachować wyjątkową ostrożność i zdrowy rozsądek.

Prawo o ruchu drogowym mówi nam:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

W Polsce istnieje ponad 14 tysięcy przejazdów kolejowych, które podzielone są na sześć kategorii. Wszystkie muszą być zabezpieczone odpowiednimi znakami ostrzegawczymi, a w zależności od kategorii – sygnalizacją świetlną i/lub dźwiękową, a także rogatkami lub półrogatkami. Statystyki wskazują, że 98% wypadków na przejazdach kolejowych spowodowanych jest z winy kierowców. Tylko w okresie od stycznia do września 2017 na przejazdach doszło do 149 wypadków i kolizji, w wyniku których ciężko rannych zostało 25 osób, a 27 osób poniosło śmierć (dane pochodzą ze strony „Bezpieczny przejazd”). Kampanie społeczne mają na celu zwrócić uwagę kierowców i pieszych, jak niebezpieczny i tragiczny w konsekwencjach może być brak ostrożności i łamanie przepisów, np. wjeżdżanie lub wbieganie na przejazd np. podczas opuszczania rogatek.

Przejazdy kolejowe – znaki ostrzegawcze

O tym, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego informują dwa znaki ostrzegawcze:

A-9 Przejazd kolejowy z zaporami – ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w zapory lub półzapory.

A-10 Przejazd kolejowy bez zapór – ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, niewyposażonego w zapory ani półpapory.

Pod znakami może być umieszczona tabliczka T-7 – wskazuje ona układ torów względem drogi na przejeździe.

Uzupełnienie znaków ostrzegawczych

Słupki wskaźnikowe

Słupki wskaźnikowe: G-1a, G-1b, G-1c umieszczane są po prawej stronie drogi, natomiast G-1d, G-1e, G-1f – po lewej stronie. Na słupkach widnieją jedna, dwie lub trzy czerwone kreski, które wskazują na odległość słupków od przejazdu kolejowego. Słupki z trzema czerwonymi kreskami umieszczana się pod znakiem ostrzegawczym, z dwiema – na 2/3 odległości znaku od przejazdu, a słupek z jedną – na 1/3 odległości znaku od przejazdu.

Na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h słupki będą ustawione w następujących odległościach od przejazdu kolejowego:

–  słupek z trzema kreskami – 150 – 300 metrów;

–  słupek z dwiema kreskami – 100 – 200 metrów;

– słupek z jedną kreską – 50 – 100 metrów.

Jeżeli na drodze dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h, wówczas słupki ustawione będą następująco:

– słupek z trzema kreskami – 50 -100 metrów;

– słupek z dwiema kreskami – 35 – 75 metrów;

– słupek z jedną kreską – 20 – 25 metrów.

Słupki, na których są dwie lub trzy kreski nie muszą być stosowane. Jeśli ze względu na warunki znaki ostrzegawcze są umieszczone w pobliżu przejazdu, po tarczą znaku ostrzegawczego może być umieszczony słupek z dwiema kreskami, natomiast w tej sytuacji słupek z jedną kreską – na ½ odległości od przejazdu lub tylko słupek, na którym widnieje jedna kreska – pod znakiem ostrzegawczym.

Znak G-2

Znak G-2 Sieć pod napięciem stosowany jest, gdy nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna pod wysokim napięciem.

Krzyż św. Andrzeja

Krzyż św. Andrzeja umieszczany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdów kolejowych bez zapór lub półzapór. Znaki te jednocześnie wskazują miejsce, w którym powinien zatrzymać się pojazd w związku z przejazdem kolejowym.

G-3 – oznacza linię kolejową jednotorową;

G-4 – oznacza linię kolejową o dwu lub więcej torach.

FAQ

Czy wszystkie przejazdy kolejowe oznaczane są w ten sam sposób?

Nie, przejazdy kolejowe bez zapór oznacza się znakiem ostrzegawczym A-10, natomiast przejazdy kolejowe z zaporami – znakiem ostrzegawczym A-9. Niezależnie od rodzaju przejazdu, do którego zbliża się kierujący pojazdem, powinien on zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że czy nie nadjeżdża żaden pojazd szynowy.

W którym miejscu należy się zatrzymać, dojeżdżając do przejazdu bez zapór?

Miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym bez zapór wyznacza krzyż św. Andrzeja. Znak występuje w dwóch odmianach i informuje kierowców, czy zbliżają się do przejazdu jednotorowego (G-3), czy do przejazdu wielotorowego (G-4).

Kiedy trzeba się zatrzymać przed przejazdem kolejowym z zaporami?

musi się zatrzymać, jeśli zapory są zamknięte, nie są w pełni podniesione lub zaczęły się opuszczać. Przejazd przez torowisko zabroniony jest również w sytuacji, gdy po drugiej stronie przejazdu nie ma możliwości kontynuowania jazdy.

Udostępnij:

1 thought on “Przejazdy kolejowe – znaki i oznaczenia – znaki drogowe, cz. IV”

Comments are closed.