Znaki kierunku i miejscowości – znaki drogowe, cz. VI

Znaki kierunku i miejscowości – znaki drogowe, cz. VI

12 września 2018

Znaki kierunku i miejscowości stosowane są, aby wskazać uczestnikom ruchu kierunki dojazdów do miejscowości oraz innych miejsc lub obiektów, przebiegu dróg i ich numerów. Mają one ułatwiać poruszanie się po drogach.

Znaki kierunku i miejscowości – przegląd

Tablice przeddrogowskazowe

E-1 Tablica przeddrogowskazowa – uprzedza o skrzyżowaniu, przedstawiając schematycznie kierunki, w których na najbliższym skrzyżowaniu rozchodzą się drogi. Umieszczone na tablicy wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na wskazanych drogach. Jeśli na znaku E-1 przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.

E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – uprzedza o wyjeździe z autostrady.

E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę – uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę.

Drogowskazy tablicowe

E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni

E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią

E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie

E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie

E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę

E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

Znaki kierunku i miejscowości – drogowskazy

E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, wskazujący numer drogi

E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający do niej odległość

E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta

E-6 Drogowskaz do lotniska

­E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego

E-6c Drogowskaz do przystani promowej – wskazuje na przystań promu morskiego lub przustań portu rzecznego.

E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

E-9 Drogowskaz do muzeum

E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody

E-12 Drogowskaz do punktu widokowego

E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego

E-19a Obwodnica – wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

Drogowskazy, które umieszczone są na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim wskazują na kierunki do miejscowości, dzielnic miast, obiektów komunikacyjnych, obiektów turystycznych lub wypoczynkowych.

Tablice kierunkowe

E-13 Tablica kierunkowa – wskazuje odległość do głównych miejscowości, które położone są przy danej drodze. Tablica może być umieszczona po lewej stronie jezdni.

Znaki kierunku i miejscowości – tablice szlaku drogowego

E-14 Tablica szlaku drogowego – wskazuje na odległość do głównych miejscowości, które położone są przy danym szlagu drogowym.

E-14a Tablica szlaku drogowego na autostradzie

Znaki z numerem drogi

E-15a Numer drogi krajowej

E-15b Numer drogi wojewódzkiej

E-15c Numer autostrady

E-15d Numer drogi ekspresowej

E-15e Numer drogi wojewódzkiej, na której dopuszcza się zwiększony do 10 ton nacisk na oś pojazdu

E-16 Numer szlaku międzynarodowego

Znaki miejscowości

E-17a Tablica miejscowości – oznacza wjazd do miejscowości.

E-18a Koniec miejscowości – oznacza wyjazd z miejscowości.

Tablice węzła drogowego

E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie – informuje o zbliżaniu się do węzła drogowego, określa jego numer oznaczający bieżący kilometr drogi, na którym znajduje się ten węzeł oraz odległość tablicy od wyjazdu z autostrady.

Znaki kierunku i miejscowości – tablice oznaczające dzielnice miasta

E-21 Tablica dzielnicy miasta – informuje o wjeździe do dzielnicy miasta.

Znaki samochodowych szlaków turystycznych

E-22a Samochodowy szlak turystyczny

E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

E-22c Informacja o obiektach turystycznych

Udostępnij: