Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)

Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)

13 listopada 2017

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ten termin znamy chyba wszyscy. Najczęściej kojarzymy go z obligatoryjnymi szkoleniami, nie zawsze prowadzonymi w sposób ciekawy, które musimy co jakiś czas przechodzić w miejscach pracy. Niestety, dla większości osób jest to przykra konieczność „do odbębnienia”. Niesłusznie – nie zdajemy sobie sprawy, że przepisy oraz znaki BHP istnieją po to, aby chronić nasze zdrowie i życie.

W każdym miejscu pracy, a także w obiektach użyteczności publicznej muszą znaleźć się znaki bezpieczeństwa – ewakuacyjne oraz związane z ochroną pożarową. Ich brak może skutkować karą finansową. Niezbędne są również znaki BHP, zgodne z normą (PN-93/N-01256/03). Bezpieczeństwo pracowników powinno stanowić nadrzędny priorytet dla każdego pracodawcy. Zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pracy nie jest jedynie jego dobrą wolą – mówią o tym jasno przepisy, m.in. Kodeks Pracy:

Zakład pracy jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Z kolei rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje, że:

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie.

Prawo do bezpiecznych warunków pracy gwarantuje również ustawa zasadnicza:

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Z jakimi oznakowaniami możemy spotkać się w miejscu pracy? Czy dobrze znamy znaki BHP i czy wiemy o czym nam mówią?

Znaki BHP (PN-93/N-01256/03) – przegląd

Znaki BHP muszą odpowiadać normom (PN-93/N-01256/03) być umieszczone w każdym miejscu, w którym występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, np. na placu budowy czy w miejscu pracy. Można je podzielić na cztery grupy – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Dla każdej grupy zarezerwowany jest jeden kolor i określony kształt:
– przekreślony na czerwono piktogram na białym kole z czerwoną obwódką dla znaków zakazu;
– biały piktogram na niebieskim kole dla znaków nakazu;
– czarny piktogram na żółtym trójkącie z czarną obwódką dla znaków ostrzegawczych;
– biały piktogram na zielonym kwadracie z białą obwódką dla znaków informacyjnych.
Piktogramy są intuicyjne – z ich zrozumieniem nie powinny mieć problemu nawet osoby, które nie znają oznakowania BHP. Czasami stosuje się jednak znaki BHP składające się z piktogramu i jego opisu słownego.

Znaki zakazu

Znaki nakazu

Znaki ostrzegawcze

Znaki informacyjne

 

FAQ

Gdzie kupię znaki BHP?

Znaki BHP możesz kupić na Znakowo.pl. Oferujemy znaki w różnych wariantach wymiarowych oraz na różnych podłożach – na folii samoprzylepnej oraz na płycie PCV, z opisem i bez opisu. Wszystkie oferowane przez nas znaki spełniają wymagania obowiązujących norm.

Czy lepiej stosować znaki z opisem, czy bez opisu?

Przepisy nie precyzują, czy miejsce pracy powinno być oznakowane piktogramami z opisem, czy bez opisu. Znaki z opisem warto stosować szczególnie wówczas, gdy sam piktogram mógłby być dla odbiorcy mało precyzyjny.

Jakich znaków nie może zabraknąć w miejscu pracy?

Według przepisów brak odpowiednich znaków ochrony przeciwpożarowej oraz znaków ewakuacyjnych może skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę. Ponadto, jeśli istniejących w danym miejscu zagrożeń nie można wyeliminować innymi sposobami, należy stosować znaki BHP – ostrzegawcze, nakazu i zakazu.

Udostępnij: