Norma PN-97/N-01256/04

Znaki ochrony przeciwpożarowej muszą znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej. Za ich poprawne rozmieszczenie odpowiadają zarządcy, właściciele oraz użytkownicy obiektów. Wszystkie znaki bezpieczeństwa, a więc znaki wskazujące na drogi ewakuacyjne, znaki ochrony pożarowej oraz znaki technicznych środków przeciwpożarowych, muszą spełniać odpowiednie normy (norma PN-97/N-01256/04 dla technicznych środków ppoż) i posiadać świadectwo dopuszczania do stosowania. Zobacz

Stara czy nowa norma? Jakie znaki bezpieczeństwa wybrać?

Znaki bezpieczeństwa powinny być czytelne, zrozumiałe i prawidłowo rozmieszczone – tak, aby w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa możliwe było przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej. Jednym z podstawowych wymagań dla znaków jest również to, by spełniały obowiązujące normy. W związku z wejściem w życie nowych przepisów wiele osób staje przed dylematem – stara czy nowa norma? Czy dotychczasowe znaki bezpieczeństwa należy bezwzględnie wymienić? Zobacz

Znaki antystatyczne, kopalnie

W niektórych miejscach pracy, np. w kopalniach, obowiązują szczególnie restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa – ze względu na zagrożenie wybuchem, które może być spowodowane nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych w powietrzu. Konieczne jest wówczas zaopatrzenie pracowników w odzież antystatyczną i wyposażenie przestrzeni w odpowiedni sprzęt, również w znaki antystatyczne – takie, które nie gromadzą ładunków elektrycznych. Zobacz

Klęska żywiołowa – oznakowanie

Zgodnie z definicją, klęska żywiołowa związana jest z katastrofą wywołaną ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub awarią techniczną. Jej skutki niosą za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia dużej liczby osób i ich mienia oraz dużych obszarów środowiska. Podczas klęski żywiołowej podejmowane są nadzwyczajne środki, angażujące różne służby (np. wojsko), które mają zapobiec lub sprawnie usunąć jej skutki. Zobacz

Palenie tytoniu – gdzie obowiązuje zakaz, a gdzie wolno palić?

Jeszcze całkiem niedawno palenie tytoniu było dozwolone niemal w całej przestrzeni publicznej – w biurach, na przystankach, restauracjach, barach i pubach. Osoby niepalące były narażone na negatywne skutki dla zdrowia, spowodowane przez ekspozycję na tytoń, czyli tzw. bierne palenie. Uciążliwy był również gryzący dym, który bezlitośnie osiadał na odzieży i na włosach, a którego ciężko się pozbyć. Zobacz

Substancje chemiczne – oznakowanie

Znaki chemiczne oraz różnego rodzaju substancje i mieszaniny mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność – np. pracowników laboratoriów. Z tego powodu poprawne oznakowanie niebezpiecznych preparatów jest elementem niezmiernie ważnym, a sposób oznakowania powinien spełniać odpowiednie normy. Zobacz

ADR-RID – piktogramy

Konwencja ADR została sporządzona w Genewie, 30 września 1957. Pierwotnie podpisało ją 9 państw sygnatariuszy, jednak na chwilę obecną obowiązuje praktycznie w całej Europie (wyjątek stanowi tu Wielka Brytania, która posiada odrębne oznaczenia). ADR-RID jest systemem piktogramów ostrzegawczych, wykorzystywanych przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Zobacz

Przejazdy kolejowe – znaki i oznaczenia – znaki drogowe, cz. IV

Przejazdy kolejowe, czyli miejsce, w którym drogę przecinają tory kolejowe, stanowią miejsca szczególnie niebezpieczne – zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Warto wiedzieć, jak przejazdy są oznaczone, o czym mówią poszczególne znaki i jak się do nich zastosować. Przede wszystkim jednak należy zawsze pamiętać o tym, by przejeżdżając przez torowisko, zachować wyjątkową ostrożność i zdrowy rozsądek. Zobacz

Znaki nakazu – znaki drogowe, cz. III

Pionowe znaki drogowe, takie jak znaki nakazu, są nieodzownym elementem dróg. Dzięki nim wiadomo, jak poruszać się po jezdni , na co zwrócić uwagę,  gdzie zachować szczególną uwagę i wykonywanie jakich czynności jest zabronione. Jedną z grup znaków są znaki nakazu. Jak wyglądają i o czym nam mówią? Zobacz