Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP maszyn rolniczych - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP maszyn rolniczych
Ciężko dzisiaj wyobrazić sobie gospodarstwo, w którym wszystkie prace wykonywane byłyby siłą ludzkich rąk. Dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju urządzeń mechanicznych (np. rozsiewaczy, rozrzutników, mieszalników, dojarek) praca jest o wiele lżejsza i znacznie wydajniejsza. Nie wolno jednak zapominać, że nieprawidłowe użytkowanie maszyn rolniczych może stanowić zagrożenie – zarówno dla osób, które je obsługują, jak i dla innych osób, przebywających w pobliżu. Maszyny mogą obsługiwać jedynie osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie obsługi danego urządzenia oraz zaznajomione z zasadami BHP.
Na Znakowo.pl znajdziesz instrukcje BHP maszyn rolniczych napisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Instrukcje wskazują wszystkie czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy oraz zasady i sposoby wykonywania tej pracy. Zawierają również spis czynności niezbędnych do wykonania po zakończeniu pracy, a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.