Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Klęski żywiołowe - tablice, naklejki

Klęski żywiołowe - tablice, naklejki w Znakowo.pl
Klęską żywiołową nazywa się ekstremalne zjawisko naturalne, powodujące znaczne szkody na danym terenie, a także straty w gospodarce. Kataklizm może zmienić stan przyrody, najczęściej również zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu. W przypadku powodzi, rozległych pożarów, trzęsienia ziemi, huraganów czy obfitych opadów śnieżnych i innych kataklizmów ważne jest sprawne działanie służb ratunkowych i informowanie o zagrożeniach ludności przebywającej na danym obszarze.
Na Znakowo.pl oferujemy znaki bezpieczeństwa – ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne – dotyczące klęsk żywiołowych i awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach. Oferowane przez nas oznakowanie (znaki bezpieczeństwa dotyczące klęsk żywiołowych) zgodne jest z Polską Normą PN-N-01257.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)