Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tablice i znaki budowlane

Tablice i znaki budowlane na Znakowo.pl
Każdy plac budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Dobrze widoczne, czytelne tablice informują pracowników (a także osoby postronne) o możliwym zagrożeniu lub niebezpieczeństwie i w ten sposób pomagają się przed nim przestrzec.
Tablice budowlane można podzielić na informacyjne (informujące o inwestycji, np. o wykonawcy, kierowniku budowy czy terminach realizacji) i ostrzegawcze (charakterystyczne, żółte tablice z czarnymi napisami), np. „opieranie się lub siadanie na konstrukcji surowo wzbronione”, „strefa niebezpieczna – montaż konstrukcji”, „uwaga – wyjazd z budowy”, „niebezpieczeństwo – prace z użyciem materiałów wybuchowych”.
Na Znakowo.pl znajdą Państwo szeroki wybór popularnych, żółtych tablic budowlanych (tablice budowy, znaki budowlane) – na płycie PCV, a także w formie naklejek. Tablice budowlane są istotnym elementem, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na placu budowy – informują / ostrzegają o niebezpieczeństwach. Proponowane przez nas tablice na budowę mają w rogach nawiercone otwory. Dzięki temu łatwo je przymocować / przybić do tymczasowych ogrodzeń

strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)