Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Uchwyty montażowe do znaków drogowych

Uchwyty montażowe do znaków drogowych w Znakowo.pl
Ze znakami drogowymi spotykamy się na co dzień i na każdym kroku, bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi uczestnikami ruchu, rowerzystami, czy kierowcami pojazdów. Są one niezwykle ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie na drogach. Pełnią szereg ważnych funkcji – informują, np. o przebiegu trasy, ostrzegają przed ewentualnymi zagrożeniami, nakazują i zakazują określonych zachowań. Aby znaki dobrze spełniały swoją rolę, muszą być widoczne i dobrze, trwale zamontowane. Z tego względu niezbędne są odpowiednie uchwyty montażowe i konstrukcje wsporcze znaków.
Zgodnie z definicją uchwyt montażowy to element stalowy lub aluminiowy, który powinien być zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania (w sposób rozłączny) tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. Z kolei konstrukcja wsporcza znaku to każdy rodzaj konstrukcji (np. słupek, kratownica, wysięgnik, brama, wspornik), gwarantujący przenoszenie obciążenia zmiennych i stałych działających na konstrukcje oraz na zamontowane na niej znaki lub tablice.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uchwytów montażowych na Znakowo.pl.

Uchwyty montażowe do znaków drogowych

Uchwyty montażowe / słupki / konstrukcje wsporcze / stojaki / mocowania znaków drogowych
Na Znakowo.pl znajdziesz nie tylko atestowane, zgodne z normami znaki drogowe, ale także elementy niezbędne do ich zamocowania – uchwyty montażowe do znaków / mocowania do znaków drogowych, wysięgniki ścienne do znaków (mocowanie znaku drogowego do ściany, słupki do znaków drogowych, stojaki na znaki drogowe, a także inne niezbędne elementy, takie jak taśmy zaciskowe i napinacze stalowe do montażu taśm zaciskowych.
Oferujemy metalowe, ocynkowane uchwyty do znaków drogowych / uchwyty montażowe jednostronne i obustronne (zamek do profilu, uchwyty do profilu typu F, tzw. „ząbek”, służące do montażu