Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Zakazy spożywania, sprzedaży i wnoszenia alkoholu

Zakazy spożywania, sprzedaży i wnoszenia alkoholu na Znakowo.pl
Zgodnie z obowiązującą ustawą o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych jest zabronione – z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Zakaz picia alkoholu obowiązuje m.in. na terenie zakładów pracy, w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach transportu publicznego, w parkach, na chodnikach i ulicach.
Tabliczki i naklejki wyrażające zakaz spożywania, sprzedaży i wnoszenia alkoholu znajdą Państwo na Znakowo.pl. W ofercie mamy bardzo popularne, często stosowane oznakowanie, takie jak np. „zakaz wstępu osobom nietrzeźwym”, „zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu”, „zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu”, a także znaki pojawiające się niemal w każdym sklepie, w którym prowadzi się sprzedaż alkoholu – „alkoholu nie sprzedajemy osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym” oraz „zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu”.