Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki strażackie - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki strażackie - sklep internetowy Znakowo.pl
Na drogach, zwłaszcza drogach osiedlowych i ciągach komunikacyjnych, bardzo często występują – obok pionowych znaków drogowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – dodatkowe znaki przekazujące istotne informacje, np. dotyczące ewakuacji czy drogi pożarowej. Do takich znaków zaliczają się m.in. znaki strażackie (m.in. droga pożarowa, brama pożarowa, nie zastawiać, hydrant zewnętrzny).
W tej kategorii znajdą Państwo często spotykane znaki przeznaczone dla straży pożarnej. Umieszczane są na drodze pożarowej w celu wytyczenia przejazdu dla wozu strażackiego, a także przed bramą pożarową. W odróżnieniu od tradycyjnego oznakowania (tabliczki wykonane np. z PCV) nasze znaki wykonane są jak typowe, metalowe tabliczki drogowe – ocynkowane, z bezpiecznymi zagiętymi rogami i profilem montażowym z tyłu tabliczki. Wszystkie znaki są łatwe w montażu – na tzw. ząbek na metalowym słupku, który należy wkopać lub wbetonować w podłoże.