Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Hydranty przeciwpożarowe

Hydranty przeciwpożarowe na Znakowo.pl
Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, który – w razie konieczności – umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Ważnym elementem instalacji przeciwpożarowej są hydranty pozwalające na szybkie podjęcie akcji gaszenia pożaru i zapewniające nieograniczony dostęp do wody (pod odpowiednim ciśnieniem). W zależności od tego, gdzie zlokalizowane są punkty podłączenia do sieci wodociągowej, wyróżniamy hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.
W budynkach stosuje się hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej wartości średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33” oraz hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwane „hydrantem 52”.
Hydranty wewnętrzne DN 25-52 (25 mm, 33 mm, 52 mm) spełniające wymogi Polskich Norm znajdziesz na Znakowo.pl. Szafki hydrantowe posiadają odpowiednie oznakowanie (zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012). W ofercie mamy hydranty przeciwpożarowe z miejscem na gaśnice, zawieszane i wnękowe, z wężem półsztywnym.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)
strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)