Oznakowanie stacji paliw, naklejki na dystrybutory i znaki

Oznakowanie stacji paliw, naklejki na dystrybutory i znaki na Znakowo.pl
Teren stacji paliw płynnych powinien być wyposażony w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Na stacjach benzynowych stosuje się różne oznaczenia – znaki / naklejki na dystrybutorach, umożliwiające kierowcom zatankowanie odpowiedniego paliwa, a także znaki, które mają wpływ na bezpieczeństwo – ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne. Wszystkie znaki, niezbędne do oznakowania stacji paliw, znajdziesz na Znakowo.pl. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz innego znaku, którego nie mamy w ofercie sklepu. Możemy wykonać tabliczkę lub naklejkę z dowolnym piktogramem czy napisem (wykonujemy również znaki drogowe na zamówienie).

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)