Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Oznakowanie strefy zagrożenia wybuchem

Oznakowanie strefy zagrożenia wybuchem na Znakowo.pl
Atmosfera wybuchowa (EX) pojawia się zazwyczaj w miejscach, w których produkuje się, stosuje lub przechowuje ciecze łatwopalne (np. benzyna, alkohole) lub gazy palne (np. wodór, propan-butan, acetylen). W miejscach, gdzie możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej, powinien znajdować się odpowiedni znak ostrzegawczy. Każda strefa wybuchowa powinna być oznakowana tabliczką wskazującą na kategorię zagrożenia oraz stopień prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, np. strefa zagrożenia wybuchem 2, zasięg strefy zagrożonej wybuchem.
Tabliczki strefy zagrożenia wybuchem znajdą Państwo w sklepie Znakowo.pl. Tzw. znaki ex są konieczne do oznaczenia i wskazania, gdzie kończą się strefy wybuchowe.
Tablice służące do oznakowania stref zagrożonych wybuchem powinny być stosowane w takich miejscach jak stacje paliw, magazyny i wszelkie inne miejsca, w których może pojawić się atmosfera wybuchowa, będąca mieszaniną substancji palnych z powietrzem.