Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Lampy awaryjne, oprawy LED

Lampy awaryjne, oprawy LED na Znakowo.pl
Oświetlenie awaryjne powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego ukończenia. Oświetlenie awaryjne należy stosować również na drogach ewakuacyjnych.
Lampy awaryjne LED, w połączeniu z odpowiednio zastosowanymi piktogramami bezpieczeństwa, znajdują zastosowanie przy oświetlaniu i oznaczaniu takich miejsc jak droga ewakuacyjne czy wyjście ewakuacyjne, a także każdego innego miejsca, które – szczególnie w sytuacjach awaryjnych – wymaga dodatkowego oświetlenia.
Oprawy LED mają różne zastosowanie. Sprawdzają się m.in. w obiektach przemysłowych i w obiektach użyteczności publicznej (np. do oświetlenia wyjść, korytarzy, łazienek, rozdzielni elektrycznych czy piwnic). Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje: oprawy LED sufitowe (podstropowe) oraz naścienne. Oba rodzaje działają w dwóch podstawowych konfiguracjach: jednofunkcyjne: zapalają się w momencie zaniku prądu (oprawy awaryjne LED) oraz dwufunkcyjne: świecą się przez cały czas działania (oprawy oświetleniowe LED).
Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii oznakowania pomieszczeń / budynków, skontaktuj się z nami.
Dysponujemy wiedzą na temat zaopatrzenia w oznakowanie ewakuacyjny i przeciwpożarowe.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)