Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Piktogramy na lampy oprawy awaryjne

Piktogramy na lampy oprawy awaryjne na Znakowo.pl
Znaki ewakuacyjne powinny być dobrze widoczne w każdej sytuacji. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia, nawet w trudnych warunkach widoczności (zanik oświetlenia podstawowego, duże zadymienie), możliwe jest przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej i bezpieczne wyprowadzenie z budynku osób, które się w nim znajdują.
Na Znakowo.pl znajdziesz szeroki wybór piktogramów na lampy oprawy awaryjne. Stosowane są na oprawach awaryjnych do oświetlenia i oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz miejsc newralgicznych, takich jak wyjścia ewakuacyjne / awaryjne, sprzęt gaśniczy i ppoż, punkty pierwszej pomocy. Doskonale sprawdzają się w miejscach wymagających dodatkowego oświetlenia. Mogą być stosowane np. w zakładach pracy i w budynkach użyteczności publicznej do oświetlania wyjść, korytarzy, łazienek, rozdzielni elektrycznych oraz piwnic.
Piktogram na lampę awaryjną powinien być dopasowany do pozostałego oznakowania, które występuje w budynku. Aby uniknąć wątpliwości, zaleca się stosowanie znaków z tej samej normy.

Piktogramy na lampy oprawy awaryjne

Piktogramy na lampy oprawy awaryjne
Dobre oświetlenie i poprawne oznakowanie drogi ewakuacyjnej ma ogromne znaczenie w sytuacji zagrożenia. Te dwa elementy pozwalają na przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej akcji ewakuacyjnej. Na Znakowo.pl znajdziesz nie tylko szeroki wybór lamp do oświetlenia awaryjnego, ale również piktogramy na oprawy awaryjne.
Przykładowe znaki bezpieczeństwa na lampy oprawy awaryjne:
• exit, wyjście ewakuacyjne, wyjazd,
• kierunek drogi ewakuacyjnej,
• kierunek do wyjścia ewakuacyjnego,
• znaki lokalizujące sprzęt ppoż, np. gaśnica, hydrant zewnętrzny.
W Polsce obowiązują równolegle dwie normy dotyczące znaków ewakuacyjnych – PN-EN ISO 7010 (tzw. nowa norma) oraz PN-92-N-01256-02 (tzw. stara norma). Piktogramy bezpieczeństwa na lampach ewakuacyjnych powinny odpowiadać tej samej normie, co całe oznakowanie w budynku.