Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Słupki kilometrowe i hektometrowe

Słupki kilometrowe i hektometrowe w Znakowo.pl – urządzenia BRD
Słupki drogowe ze znakami wskazującymi pikietaż (kilometraż / kilometrację) drogi umieszcza się na słupkach prowadzących, na drogach krajowych i wojewódzkich. Stosowanie słupków prowadzących z oznaczeniem pikietażu drogi zaleca się również na drogach powiatowych.
Na Znakowo.pl znajdziesz nie tylko słupki prowadzące, ale również naklejki, cyfry, numery i oznaczenia na słupki kilometrowe i hektometrowe oraz nakładki antyporostowe na słupki, które zapobiegają zarastanie słupka i ułatwiają mechaniczne koszenie trawy wokół niego.
Na słupkach prowadzących montuje się znaki kilometrowe U-7 (stosowane w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu, narastająco – od początku do końca drogi), znaki hektometrowe U-8 (stosowane w celu) uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi, które podlegają ewidencji dróg, oraz lokalizacji zdarzeń drogowych), a także znaki U-1f – tabliczki wskazujące numer drogi.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą słupków prowadzących, znaków kilometrowych i hektometrowych na Znakowo.pl.

Słupki kilometrowe i hektometrowe

Słupki kilometrowe i hektometrowe / znaki kilometrowe i hektometrowe / pikietaż / kilometraż / kilometracja drogi / znaki wskazujące numer drogi
W naszej ofercie znajdziesz:
• słupki prowadzące / kilometrowe i hektometrowe wykonane z wysokiej jakości materiałów (słupki są trwałe, odporne na niekorzystne czynniki mechaniczne i atmosferyczne); słupki posiadają certyfikat zgodności z normą EN 128999-3:2007 i spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.; w sprzedaży mamy słupki kilometrowe i hektometrowe U-1a (umieszczane samodzielnie na poboczu) oraz słupki kilometrowe i hektometrowe U-1b (umieszczane nad barierą ochronną);
• nakładki antyporostowe na słupki prowadzące