Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki żeglugowe Nakazu B

Znaki żeglugowe nakazu – B
Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych stosuje się w celu regulacji ruchu statków po tego rodzaju wodach. Do podstawowych znaków żeglugowych należą znaki nakazu. Mogą być one objaśniane lub uzupełniane pomocniczymi znakami żeglugowymi. Znaki wodne, w tym znaki żeglugowe nakazu, są dla uczestników ruchu żaglowego tak ważne, jak dla uczestników ruchu drogowego znaki drogowe. Brak znajomości oznakowania zagraża bezpieczeństwu i życiu innych.
Wzory znaków żeglugowych, a także znaczenie znaków określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach morskich, a także w portach, na przystaniach i zimowiskach, oraz kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów leży w gestii dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.