Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Oznakowanie podłogowe informujące o zagrożeniu

Naklejki podłogowe - znaki BHP ostrzegawcze
Odpowiednie oznakowanie, zgodnie z wymaganiami BHP, pozwala dobrze zorganizować pracę i wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z przepisami znaki bezpieczeństwa BHP, w tym znaki ostrzegawcze, muszą odpowiadać odpowiednim normom (m.in. normie PN-93/N-01256/03 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy) i powinny znajdować się w każdym miejscu, w którym występuje zagrożenie na zdrowia i życia ludzkiego.

Na Znakowo.pl znajdziesz szeroki wybór znaków BHP. Oferujemy nie tylko tradycyjne tabliczki ze znakami ostrzegawczymi BHP, ale również naklejki podłogowe. Naklejki są łatwe i szybkie w aplikacji, a mocny klej sprawia, że nie odklejają się od podłoża. Sprawdzają się doskonale w magazynach, halach produkcyjnych i innych zakładach pracy. Przystosowane są do użytku wewnątrz budynków. Można je przyklejać na podłogę lub na inne płaskie powierzchnie (np. maszyny i inne urządzenia). W naszym sklepie możesz zamówić naklejki podłogowe ze znakami ostrzegawczymi – z samymi piktogramami lub z piktogramem uzupełnionym dodatkowym opisem słownym.

Oznakowanie podłogowe informujące o zagrożeniu

Naklejki podłogowe ze znakami ostrzegawczymi BHP ostrzegają przed konkretnym, występującym w danym miejscu niebezpieczeństwem lub zagrożeniem. Charakterystycznym kolorem dla tego rodzaju znaków bezpieczeństwa jest żółty. Na folii samoprzylepnej znajduje trójkątny znak – czarny piktogram na żółtym tle, z czarnym obramowaniem.

Naklejki podłogowe ze znakami ostrzegawczymi dostępne są na foliach o różnych klasach odporności (klasa I, II, III), w wariantach bez opisu i z opisem. Wymiary nalepek:
• naklejki bez opisu – podstawa 30 lub 45 cm;
• naklejki z opisem – 20 x 30 cm, 30 x 45 cm, 45 x 60 cm.


Przykładowe naklejki podłogowe / znaki ostrzegawcze: Uwaga! Grozi poparzeniem; Uwaga! Niebezpieczeństwo; Uwaga! Grozi porażeniem prądem; Uwaga! Śliska powierzchnia; Uwaga! Wiązka laserowa; Uwaga! Substancje łatwopalne / substancje żrące.

Nalepki podłogowe ze znakami ostrzegawczymi mają żywe barwy i są doskonale widoczne. Naklejki na folii o klasie odporności I i II mają warstwę antypoślizgową klasy R9.

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, doskonale zdają egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała.

w - POLIWĘGLAN

Produkty wykonane na podłożu poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.
Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS.
Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania.
Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.