Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze na Znakowo.pl
Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, który – w razie konieczności – umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Wśród sprzętu ppoż wyróżniamy m.in. stałe urządzenia gaśnicze (SUG). Są to, według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w miejscach, w których nie ma stałego nadzoru człowieka. Istnieją różne rodzaje stałych urządzeń gaśniczych (wodne, gazowe,, pianowe, aerozolowe, proszkowe), przeznaczone do gaszenia różnego rodzaju pożarów Wybór SUG powinien dostosowany do rodzaju istniejącego zagrożenia.
Stałe urządzenia gaśnicze znajdziesz na Znakowo.pl. Oferujemy niezawodny, prosty w instalacji, atestowany sprzęt, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Sprawdź również nasze pozostałe produkty z kategorii Sprzęt PPOŻ. Wśród asortymentu mamy m.in. gaśnice, akcesoria do gaśnic, szafki na gaśnice, koce gaśnicze i hydranty przeciwpożarowe.

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze / SUG / urządzenia gaśnicze uruchamiane samoczynnie
Stałe urządzenia gaśnicze uruchamiają się samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzają się w takich miejscach jak np. duże centra handlowe, hotele, budynki użyteczności publicznej czy magazyny. Zgodnie z przepisami SUG muszą znajdować się w archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Straży Pożarnej, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.
Stałe urządzenia gaśnicze mogą być wypełnione różnymi środkami gaśniczymi – dobór SUG powinien być uzależniony od rodzaju istniejącego zagrożenia.
Rodzaje SUG: proszkowe, pianowe, aerozolowe, wodne (tryskaczowe, zraszaczowe, mgłowe), gazowe (gazy obojętne, dwutlenek węgla, chlorowcopochodne węglowodorów).
Na Znakowo.pl znajdziesz różnego rodzaju SUG:
• stałe urządzenia gaśnicze o pojemności 2 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg;
• stałe urządzenia gaśnicze ABC (do gaszenia ciał stałych palnych żarzących się; substancji ciekłych palnych, tworzących płomienie; gazów palnych).

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, doskonale zdają egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała.

w - POLIWĘGLAN

Produkty wykonane na podłożu poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.
Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS.
Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania.
Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.