Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Źródło promieniowania - znaki ostrzegawcze

Źródło promieniowania
Promieniowanie laserowe, jonizujące i elektromagnetyczne nie jest obojętne dla środowiska, może także negatywnie wpływać na zdrowie osób narażonych na ich oddziaływanie. Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań, które będą minimalizować zagrożenia związane z ekspozycją na promieniowanie. Jednym z środków bezpieczeństwa jest umieszczanie odpowiedniego oznakowania (tabliczki / znaki ostrzegawcze / naklejki) – ostrzegającego pracowników, że są narażeni na działanie promieniowania laserowego, jonizującego lub elektromagnetycznego. Konieczność stosowania oznakowania ostrzegającego przed promieniowaniem regulowana jest przepisami.
Na Znakowo.pl znajdziesz różnego rodzaju znaki ostrzegawcze, m.in.: źródło promieniowania elektromagnetycznego, promieniowanie laserowe, źródło promieniowania laserowego. Znaki znajdują zastosowanie m.in. na stanowiskach pracy, gdzie znajdują się urządzenia emitujące promieniowanie laserowe czy w pracowniach radiologicznych.