Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Hydranty wewnętrzne 25

Hydranty wewnętrzne 25 na Znakowo.pl
Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, który – w razie konieczności – umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Ważnym elementem instalacji przeciwpożarowej są hydranty pozwalające na szybkie podjęcie akcji gaszenia pożaru i zapewniające nieograniczony dostęp do wody (pod odpowiednim ciśnieniem). W zależności od tego, gdzie zlokalizowane są punkty podłączenia do sieci wodociągowej, wyróżniamy hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.
W budynkach stosuje się hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej wartości średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33” oraz hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwane „hydrantem 52”.
Hydranty wewnętrzne DN 25 (25 mm) z wężem półsztywnym – spełniające wymogi Polskich Norm, umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowych – znajdziesz na Znakowo.pl. Szafki hydrantowe posiadają odpowiednie oznakowanie (zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012). Hydrant wewnętrzny 25 jest wyposażony często w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.
Gwarantujemy zgodność z Polskimi Normami, certyfikację, ergonomiczne wyposażenie, łatwość montażu, bogatą kolorystykę (na zamówienie możliwość dowolnej kolorystyki z palety RAL), niską wagę.