Nasza strona korzysta z plików Cookies

Pliki Cookie są wykorzystywane do serwowania spersonalizowanych treści i reklam, analizy ruchu oraz do realizacji funkcji społecznościowych. Informacje o sposobie korzystania z naszej strony przekazujemy naszym partnerom portali społecznościowych, systemów reklamowych oraz systemów analitycznych. Partnerzy mogą agregować te informacje z własnymi, pozyskiwanymi podczas korzystania z ich systemów i witryn. Wybierz, czy chcesz zaakceptować pliki cookie, abyśmy mogli dostosować naszą witrynę do Twoich preferencji. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.

Akceptuj Klikając 'Akceptuj', zgadzasz się na używanie plików cookie niezbędnych do działania strony oraz innych, takich jak pliki analityczne, reklamowe, społecznościowe, które pomagają nam prowadzić statystyki ruchu na stronie. dostosuj

Substancje toksyczne - etykiety chemiczne i piktogramy

Substancje toksyczne Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, np. z powodu swojej toksyczności, musza być odpowiednio oznakowane. Przepisy określają, jakie informacje powinny znaleźć się na etykietach opakowań takich substancji (są to m.in. identyfikator produktu, piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności). Konieczność oznakowania chemikaliów wynika m.in. z Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisami niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest również stosowanie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.


W tej kategorii znajdziesz oznakowanie substancji wykazujących toksyczność. Zobacz, jakie piktogramy i naklejki powinny znaleźć się na opakowaniach substancji toksycznych.

Substancje toksyczne

Odpowiednie oznakowanie konieczne jest w przypadku substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne według przepisów CLP, w tym substancji toksycznych.


Oferujemy czytelne i przejrzyste etykiety chemiczne dla substancji toksycznych, takich jak np.:

 • Metanol techniczny
 • Kwas mrówkowy
 • Podchloryn sodu
 • Amoniak
 • Etanol
 • Azbest
 • Chlorek cynku

W ofercie posiadamy etykiety / karty charakterystyk substancji toksycznych, zgodne z przepisami CLP.

 

Jakie informacje znajdują się na etykietach?

 • Identyfikator / nazwa substancji toksycznej
 • Piktogramy CLP określające rodzaj zagrożenia (np. produkt zagrażający zdrowiu, produkt bardzo toksyczny, produkt poważnie zagrażający zdrowiu, produkt niebezpieczny dla środowiska)
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (np. działa szkodliwie po połknięciu, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (powodując długotrwałe skutki), działa drażniąco na skórę / oczy, działa toksycznie w następstwie wdychania, powoduje uszkodzenie narządów, powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu)
 • Zwroty wskazujące na środki ostrożności (zapobieganie, np. przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, przechowywać pod zamknięciem, unikać uwolnienia do środowiska, stosować rękawice ochronne; i reagowanie, np. w przypadku dostania się do oczu…, w przypadku narażenia lub styczności, w przypadku dostania się do dróg oddechowych)
 • Piktogramy – znaki BHP nakazu, wskazujące, jakie osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny, środki ochrony indywidualnej) jest konieczne przy kontakcie z substancją / mieszaniną / preparatem toksycznym

Podłoża i zastosowanie

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, doskonale zdają egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała.

w - POLIWĘGLAN

Produkty wykonane na podłożu poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.
Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS.
Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania.
Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.