Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Uwaga azbest! - etykiety chemiczne i piktogramy

Uwaga azbest Faliste płyty cementowo-włóknowe, zawierające azbest, były jeszcze stosunkowo niedawno powszechnie stosowane do produkcji pokryć dachowych. Azbest jest materiałem bardzo odpornym (m.in. na działanie czynników chemicznych, mechanicznych, wysoką temperaturę, ścieranie) i dobrze izolującym, ale niestety, dzisiaj wiemy już, że ma działanie rakotwórcze. Z tego względu został wycofany, a pokrycia dachowe zawierające azbest wymieniane są na inne. Prace przy usuwaniu azbestu i utylizowanie materiału wymagają nadzwyczajnych środków ostrożności i są regulowane prawnie. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych transport azbestu musi odbywać się z zachowaniem przepisów, które obowiązują przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.
W tej kategorii znajdziesz etykiety niezbędne do oznakowania opakowań zawierających azbest, a także znaki bezpieczeństwa (Uwaga! Zawiera azbest). Zobacz, jakie piktogramy i naklejki powinny znaleźć się na opakowania z azbestem.

Uwaga azbest

Oferujemy etykiety, a także znaki bezpieczeństwa, ostrzegające przed azbestem, renomowanej firmy TDC.
W naszej ofercie znajdziesz:
- Etykiety – Azbest (substancja toksyczna; może być przyczyną raka; działa toksycznie; unikać narażenia – przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją; w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem). Na etykiecie znajduje się piktogram - trupia czaszka (czaszka kościotrupa / czaszka i kości), symbol materiałów toksycznych oraz sekcję do samodzielnego wypełnienia (informacja dotycząca producenta);
- Uwaga azbest! (piktogramy i naklejki / nalepki)
- Znaki ostrzegające przed azbestem – Odpady / Uwaga! Zawiera azbest – krokidolit (z informacjami o szkodliwym działaniu azbestu – wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia; postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy).

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia t