Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tabliczki szkolne na drzwi

Tabliczki szkolne na drzwi na Znakowo.pl
Szkoła jest przestrzenią szczególną. Z jednej strony jest miejscem pracy – dla nauczycieli i pozostałego personelu, z drugiej zaś – to miejsce, w którym przebywają dzieci i młodzież. W świetle przepisów dyrektor ma obowiązek zapewnić bezpieczne i warunki pobytu szkole, m.in. poprzez prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i umieszczenie znaków bezpieczeństwa. Tabliczki BHP i ppoż to niejedyne oznakowanie, z którym można spotkać się w szkołach. Bardzo popularne są również tabliczki lub naklejki szkolne na drzwi, informujące o funkcji pomieszczenia czy przeznaczenia pokoju lub sali. Tabliczki mogą także wskazywać kierunek drogi, ułatwiając dotarcie do określonych miejsc na terenie szkoły, np. do sekretariatu, gabinetu dyrektora czy pokoju nauczycielskiego.
Na Znakowo.pl oferujemy tabliczki i naklejki, dzięki którym w prosty sposób można oznakować różne miejsca w szkole (wejścia / wyjścia, pomieszczenia i klasy, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, magazynki, WC). Proponowane przez nas znaki ułatwiają poruszanie się po szkole i trafienie do właściwej sali, pomieszczenia czy do gabinetu osoby pełniącej daną funkcję.