Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki nie zastawiać - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki nie zastawiać - sklep internetowy Znakowo.pl
Na drogach, zwłaszcza drogach osiedlowych i ciągach komunikacyjnych, bardzo często występują – obok pionowych znaków drogowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – dodatkowe znaki przekazujące istotne informacje, np. dotyczące ewakuacji czy drogi pożarowej. Do takich znaków zaliczają się m.in. znaki „droga pożarowa / brama pożarowa – nie zastawiać”.
Znaki drogowe „Nie zastawiać” często umieszczane są na drodze pożarowej, zwłaszcza przed bramą, do której dostęp może być utrudniony. Znak „nie zastawiać wjazdu” informuje kierowcę o zakazie postoju i parkowania we wskazanym miejscu. Tego rodzaju znaki stanowią podstawowe oznakowanie na ulicach i wokół budynków. Stosowane są, aby dokładnie wskazać bramy wjazdowe czy drogi pożarowe. W odróżnieniu od tradycyjnego oznakowania (tabliczki wykonane np. z PCV) nasze znaki wykonane są jak typowe, metalowe tabliczki drogowe – ocynkowane, z bezpiecznymi zagiętymi rogami i profilem montażowym z tyłu tabliczki. Wszystkie znaki są łatwe w montażu – na tzw. ząbek na metalowym słupku, który należy wkopać lub wbetonować w podłoże.