Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Punktowe elementy odblaskowe barwy białej

Punktowe elementy odblaskowe barwy białej w Znakowo.pl – urządzenia BRD
Punktowe elementy odblaskowe, tzw. kocie oczka, stosuje się jako uzupełnienie znaków podłużnych i poprzecznych. Występują również na krawędziach jezdni, na odcinkach dróg, gdzie dopuszcza się postój pojazdów na jezdni, a konieczne jest wskazanie krawędzi tej jezdni.
Są to niewielkich rozmiarów urządzenia BRD, które jednak mają ogromy wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Ich zadaniem jest ostrzeganie, prowadzenie i informowanie kierowców o szczególnie niebezpiecznych miejscach i odcinkach dróg). Stosowane są w stałej i zmiennej organizacji ruchu.
Na Znakowo.pl znajdziesz m.in. punktowe elementy odblaskowe barwy białej. Co do zasady kocie oczka barwy białej (lub żółte) stosowane są do oddzielenia pasów ruchu i lewej krawędzi jezdni (punktowe elementy odblaskowe barwy białej wyznaczają skraj drogi przeciwległego pasa ruchu). Oferujemy punktowe elementy odblaskowe wpuszczane i na trzpieniu, aluminiowe i szklane.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą punktowych elementów odblaskowych barwy białej na Znakowo.pl.