Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Uwaga niebezpieczeństwo pożaru, lub wybuchu - znaki PPOŻ

Uwaga niebezpieczeństwo pożaru Właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków są w świetle prawa (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) odpowiedzialni za prawidłowe rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa, w tym znaków związanych z ochroną ppoż. Znaki ochrony przeciwpożarowej pozwalają usprawnić akcję ratowniczą – wskazują, gdzie znajdują się urządzenia gaśnicze, alarmy pożarowe, hydranty, drzwi przeciwpożarowe itp. Równie ważne dla bezpieczeństwa i sprawnej akcji gaśniczej są znaki uzupełniające ochrony ppoż. Stanowią one dopełnienie oznaczenia przeciwpożarowego, pełnią funkcje pomocnicze i doprecyzowują pewne informacje. Do znaków uzupełniających ppoż należą m.in. znaki ostrzegawcze – wskazujące np. że na danym obszarze występuje niebezpieczeństwo pożaru czy wybuchu.
„Uwaga, niebezpieczeństwo pożaru” to kategoria, w której znajdziesz m.in. piktogramy ostrzegawcze (niebezpieczeństwo pożaru / wybuchu, gaz płynny, produkt łatwopalny), a także instrukcje postępowania pożarowego.