Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Techniczne środki przeciwpożarowe - znaki ppoż PN-97/N-01256/04

Techniczne środki przeciwpożarowe – norma PN-97/N-01256/04
Znaki technicznych środków przeciwpożarowych znane również jako znaki strażackie wskazują umiejscowienie ważnych, z punktu widzenia akcji gaśniczej, urządzeń oraz sprzętu gaśniczego i informują, jakiego rodzaju jest to sprzęt (np. uruchamianie klap dymowych; suchy pion; dźwig przeciwpożarowy). Tego rodzaju oznakowanie pozwala więc na przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej.
Znaki techniczne środki ochrony przeciwpożarowej - w Polsce obowiązują dwie równoległe normy, dotyczące oznakowania technicznych środków przeciwpożarowych - międzynarodowa norma ISO 7010 oraz norma PN-92/N-01256/04. Instalując oznakowanie, należy unikać sytuacji, w której znaki z różnych norm, wykluczałyby się wzajemnie.