Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej PPOŻ

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest uzupełnienie podstawowych znaków przeciwpożarowych. Dodatkowe znaki oznaczenia sprzętu gaśniczego kierują do ważnych miejsc, np. wyjścia na dach, punktów czerpania wody i zbiorników przeciwpożarowych lub głównego wyłącznika prądu, oznaczają tablice rozdzielcze, zbiorniki wody, sprzęty, stanowiska gaśnicze i remizy, czy syreny przeciwpożarowe. W kategorii znajdują się znaki wskazujące lokalizację kluczy do remizy, informujące o niebezpieczeństwie pożaru ze względu na obecność materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. Użyteczne uzupełnienia oznakowania to także tablice oświetlające gaśnice oraz rewersy znaków.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)