Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Miejsce ujęcia wody - tablice, tabliczki

Miejsce ujęcia wody - tablice, tabliczki na Znakowo.pl
Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (kształt, rozmiar, kolor, wzór, wielkość napisów) określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody. Przepisami jest regulowany wzór tablic:
• oznaczających granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej;
• oznaczających granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej;
• informujących o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody;
• informujących o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
Tablice zgodne z Rozporządzeniem znajdą Państwo na Znakowo.pl, w kategorii Miejsca ujęcia wody. W ofercie mamy tablice do oznakowania m.in. miejsc ujęć wody pitnej, terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej czy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej.