Znaki ratunkowe, techniczne środki przeciwpożarowe

Norma PN-92/N-01256/02
Uzupełniające znaki ewakuacyjne pozwalają na dodanie niezbędnych informacji do systemów znaków ewakuacyjnych zgodnych z polskimi i międzynarodowymi normami. Mają zastosowanie tam, gdzie same znaki bezpieczeństwa zawarte w normach mogą być niewystarczające. Znaki ewakuacyjne pożarowe zawierają informacje potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa, np. o drogach ewakuacyjnych i przeszkodach na ich drodze, miejscu przechowywania kluczy, sposobach otwierania drzwi, dodatkowych sprzętach i ważnych lokacjach. Intuicyjne grafiki i fotoluminescencja znacznie poprawiają skuteczność ratowania zdrowia i życia w sytuacjach zagrożenia.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)