Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Norma PN-EN ISO 7010:2012

Norma PN-EN ISO 7010:2012
Informacje na temat normy PN-EN ISO 7010:2012

Najnowsza norma ISO 7010 wprowadziła nową szatę graficzną dla znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.
Nowe znaki są bardziej intuicyjne, co wpływa na ich skuteczność w ochronie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów.
Dużą zaletą znaków z tej normy jest ich międzynarodowa rozpoznawalność- norma obowiązuje także w innych krajach europejskich.
Pomimo, że po wprowadzeniu nowej normy nie ma obowiązku wymiany oznakowania, z uwagi na zalety nowych znaków, warto wprowadzać zmiany.
W miejscach już oznakowanych zaleca się uzupełnianie oznakowania jeżeli nie będzie zaburzało czytelności dotychczas stosowanych znaków.

Znaki w ofercie wykonywane są na różnych rodzajach podłoża- folii, płycie PCV i w innowacyjnym systemie TD zapewniającym wysoką estetykę i odporność.
Wszystkie znaki są fotoluminescencyjne. Technologia świecenia SL/2 doskonale sprawdza się w średnio i dobrze oświetlonych miejscach- w biurach, szkołach czy sklepach.
Na życzenie znaki mogą być wykonane na podłożu aluminiowym, spienionej płycie PCV o większej grubości (1,5mm) lub w technologii SL/5 o podwyższonych parametrach świecenia.

Poprawne oznakowanie każdego obiektu jest prawnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku.
Jest jednocześnie podstawą zadbania o bezpieczeństwo przebywających na jego terenie osób.
Dzięki dobremu doborowi znaków, będą one zawsze dobrze widoczne, czytelne i pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa.

Informacje
Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz wsparcia w oznakowaniu pomieszczenia?
Skontaktuj się z nami! Pomożemy dobrać znaki odpowiednie do potrzeb i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Telefon
+48
E-mail

Znaki ewakuacyjne Norma PN-EN ISO 7010:2012

Znaki zgodne z najnowszą normą ISO 7010.
Znaki ewakuacyjne są podstawowym oznaczeniem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w budynku osób w wypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji wymagających ewakuacji.
Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych będzie widoczne i intuicyjne dla wszystkich użytkowników, dzięki czemu pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji.
W kategorii znajdują się także znaki ratunkowe wskazujące położenie sprzętów medycznych i ratunkowych.

Miejsca zbiórki Norma PN-EN ISO 7010:2012

Zgodne z najnowszą normą ISO 7010.
Znaki wskazujące miejsca zbiórek w razie konieczności ewakuacji podczas zagrożenia.

Znaki ratunkowe Norma PN-EN ISO 7010:2012

Zgodne z najnowszą normą ISO 7010.
Przestrzenne znaki ratunkowe.
Są doskonale widoczne dzięki połączeniu trójwymiarowości, fotoluminescencji i prostocie montażu pod odpowiednim kątem.

Znaki ochrony przeciwpożarowej Norma PN-EN ISO 7010:2012

Znaki zgodne z najnowszą normą ISO 7010.
Znaki ochrony przeciwpożarowej są najważniejszymi znakami dla akcji ratunkowej w trakcie pożaru.
Oznaczają położenie sprzętu pożarniczego, instalacji gaśniczych, urządzeń alarmowych.