Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tablice ewakuacyjne, Sprzęt ewakuacyjny

Tablice ewakuacyjne
Obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) jest oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami, nie tylko dróg i wyjść ewakuacyjnych, ale również takich elementów jak drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji czy miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. Niezbędne i bardzo ważne w razie sytuacji zagrożenia i akcji ratowniczej są także inne tablice ewakuacyjne – znaki lokalizujące sprzęt medyczny i punkty pierwszej pomocy.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Znakowo.pl. W naszym sklepie znajdziesz jedynie najwyższej jakości, certyfikowane znaki i tablice ewakuacyjne, niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych. W ofercie mamy znaki i tablice odpowiadające obowiązującym normom – PN-92/N-01256/02 („stara norma”) oraz PN-EN ISO 7010:2012 („nowa norma”).