Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki Drzwi Ewakuacyjne

Znak Drzwi ewakuacyjne Wymagania opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące drzwi ewakuacyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w danym budynku, a w razie konieczności przeprowadzić sprawną akcję ratunkową, drzwi ewakuacyjne powinny być dobrze oznakowane. znaki drzwi ewakuacyjne pozwalają łatwiej i szybciej zlokalizować drzwi na drodze ewakuacyjnej. Warto pamiętać, że w razie pożaru lub innego zagrożenia o życiu ludzkim mogą decydować nawet sekundy – stąd konieczne jest czytelne oznakowanie trasy ewakuacyjnej i umożliwienie szybkiego wydostania się z zagrożonej przestrzeni.
W naszej ofercie znajdziesz drzwi ewakuacyjne znak do oznaczenia drzwi ewakuacyjnych, odpowiadające starej i nowej normie (PN-92/N-01256/02 i PN-EN ISO 7010:2012), a także czytelne znaki łączone z innowacyjną certyfikacją.

Bestsellery

Najlepiej sprzedające się produkty