Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Instrukcje BHP w magazynie - bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcje BHP w magazynie napisane są w sposób zrozumiały i jednoznaczny, określają zasady bhp w magazynie.
Wskazują czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.